​Lärarförbundet kommenterar revidering av kursplaner

Skolverket presenterar idag förslag till reviderade kursplaner.

​Lärarförbundet kommenterar revidering av kursplaner 1
Johanna Jaara Åstrand

Lärarförbundet välkomnar revideringen men efterlyser en realistisk plan för implementering.

– Förslagen är välkomna, lärare har under en längre tid vittnat om otydligheter och för mycket detaljer i kursplanerna. Styrdokumenten är lärarnas arbetsverktyg och de måste skrivas tillsammans med landets lärare för att kunna träffa rätt. Det glädjer mig att Skolverket lyssnat till våra uppmaningar och nu involverar lärare och forskare i revideringen, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

Bra med anpassning till timplanen

Lärarförbundet välkomnar särskilt att Skolverket har anpassat ämnenas innehåll i förhållande till timplanen.

– Undervisningens innehåll måste stå i paritet med hur mycket tid som finns till förfogande till undervisning. Allt annat skapar en ohållbar och stressig situation för både lärare och elever, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärare måste få tid för implementering

Kursplanerna kommer behöva revideras även i framtiden och det krävs en kontinuerlig utvärdering och uppföljning för att se hur enstaka ämnen behöver justeras och när större justeringar behöver göras. Kursplanerna måste vara ett levande styrdokument som ägs av lärare och stödjer undervisningen.

-Implementeringen av nya kursplaner i skolan kräver att lärare får tid för att sätta sig in i och omsätta det nya. Det måste därför göras en realistisk plan för implementering och införande av förändringarna. Några få månader från beslut till införande är inte tillräckligt, säger Johanna Jaara Åstrand.