Caperio hjälper Danderyd kommun i sin fortsatta digitaliseringsresa

Caperio vann Danderyd kommuns upphandling avseende datorer, plattor, skärmar och produktnära tjänster.

IT-Pedagogen.se
Tomas Wanselius VD Caperio

Danderyd kommun och Caperio har tecknat ett partnerskapsavtal som innehåller leveranser av ett brett sortiment av klientenheter och övriga IT-arbetsplatsprodukter samt produktnära tjänster, till samtliga av kommunens olika verksamheter.

Avtalet skrevs under i september och gäller över fyra plus ett plus ett år. Den totala volymen uppskattas till ca 10 mkr årligen. Förutom själva produktleveransen omfattar avtalet även finansiering och återtag av utrustning. De produktnära tjänsterna innefattar bland annat utbildning av elever, pedagoger och skolledare i arbetet med digitala verktyg inom skolvärlden.

”Vår satsning på offentlig verksamhet fortsätter att bära frukt och ännu en gång ger vårt unika erbjudande inom arbetsplatstjänster och pedagogik resultat. Vi hjälper kunderna, denna gång Danderyd kommun, att få bästa möjliga kontroll över sina arbetsplatser och att utbilda användarna i de digitala verktygen. Då allt fler kunder, både privata och offentliga, ställer allt högre krav på helhetslösningar för sina arbetsplatser ser vi att vårt erbjudande inom ”Arbetsplats som tjänst” ligger helt rätt i tiden. Vi ser ljust på framtiden.” David Pohanka, vice VD på Caperio

”Ett fint avtal med en spännande kommun med högt fokus på digitalisering. Jag ser fram emot att följa vår gemensamma utveckling.” Tomas Wanselius VD för Caperio.

Post Comment