När datorspelandet blir problematiskt

De flesta kan spela datorspel utan att det påverkar dem negativt, men ibland kan datorspelandet bli problematiskt.

När datorspelandet blir problematiskt 1Sedan juni 2018 klassas ”Gaming disorder” som en sjukdom, något som väcker nya frågor och behov av ny kunskap. Förra veckan samlades hundra forskare och yrkesverksamma inom sjukvården, skolan och socialtjänsten på Högskolan Väst för att ta del av aktuell forskning inom området.

Den nya diagnosen “gaming disorder” träder i kraft först i januari 2022, men problemen märks och hanteras redan inom skolan, sjukvården och socialtjänsten. Under seminariet “När datorspelandet blir problematiskt” presenterades en nypublicerad kunskapsöversikt som sammanfattar svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna. Se filmen från seminariet och ta del av material som finns på Göteborgsregionens sajt (se länkar nedan).

Här hittar du fler filmklipp, filmade föreläsningar