Ökade kunskapsresultat i Eskilstunas gymnasium 2019

Kunskapsresultaten i Eskilstunas gymnasieskola har ökat och generellt uppger eleverna att de känner sig trygga och har studiero. Det visar gymnasienämndens verksamhetsberättelse för 2019.

Ökade kunskapsresultat i Eskilstunas gymnasium 2019 1Gymnasieskolans viktigaste uppdrag är att få elever att nå gymnasieexamen med goda betygsresultat. Elever som inte når gymnasieexamen riskerar ett utanförskap och får svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför är det extra roligt att kunskapsresultaten avseende betygsmedelvärdet ökade till 14,3 från föregående års 14,1. Ökningen beror på ett långsiktigt och uthålligt systematiskt kvalitetsarbete.

Betygsmedelvärde i andra jämförbara kommuner och riket:

  • Västerås: 13,9
  • Norrköping: 13,6
  • Örebro: 14,1
  • Riket: 14,4

Högre studier

Andelen elever på yrkesprogrammen som fick högskolebehörighet ligger fortsatt på 74 %, vilket är högre än rikets 72 %. Totalt går relativt många av eleverna på kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna vidare till högre studier. Andelen elever på nationellt program som når gymnasieexamen blev 89 %.

Eleverna trivs

Den årliga elevenkäten visar att eleverna känner sig trygga och trivs i gymnasieskolan. På en fyragradig skala har elevernas svar gett resultatet 3,42 under rubriken trygghet och trivsel.

Det ekonomiska resultatet för gymnasienämnden 2019 blev minus 0,7 miljoner kronor.

– Det är glädjande att se positiva tendenser avseende trygghet och studiero. Vi har gjort framsteg inom en del områden och det är viktigt att fortsätta fokusera på kunskapsuppdraget, säger Robin Tannarp (M) ordförande i gymnasienämnden.