5,7 miljoner till forskning om ämneskunskaper i rörelse inom lärarutbildning
Hem FORSKNING 5,7 miljoner kronor till forskning om ämneskunskaper i rörelse inom lärarutbildning

5,7 miljoner kronor till forskning om ämneskunskaper i rörelse inom lärarutbildning

Publicerat av: Redaktionen

Med Gymnastik- och idrottshögskolan som ansvarigt lärosäte så kommer ett fyraårigt forskningsprojekt att bedrivas om ämneskunskaper i rörelse.

GIH tar därmed ytterligare ett viktigt steg i arbetet med att utveckla skolämnet idrott och hälsa och bidra med kunskap om de utmaningar som finns inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa i dagsläget.

GIH:s professor Håkan Larsson har tillsammans med forskare från Örebro universitet, Malmö universitet och Högskolan Dalarna, beviljats ett forskningsbidrag om drygt 5,7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet under perioden 2022–2025 inom inriktningen utbildningsvetenskap. Medlen ska gå till forskningsprojektet ”Ämneskunskaper i rörelse i lärarutbildning i idrott och hälsa” som syftar till att bidra med kunskap om vilka ämneskunskaper i rörelse som lärare i idrott och hälsa måste ha i sin yrkesutövning, och vilka ämneskunskaper i rörelse som elever behöver ha för att agera i rörelsesammanhang.

– Skolans idrott och hälsa har kritiserats för att inte klara av den transformering till ett kunskapsämne som var intentionen redan i skolreformen 1994, och när kunskap faktiskt hamnar i fokus inom ämnet, reduceras innebörden ofta till teoretisk kunskap med stillasittande undervisning i klassrum. Med det här projektet hoppas vi kunna bidra till att lärarutbildningarna i idrott och hälsa kan hjälpa till med denna omvandling i skolan, utan att ämnet dräneras på rörelse, säger Håkan Larsson, professor och forskningsledare för projektet vid GIH.

5,7 miljoner till forskning om ämneskunskaper i rörelse inom lärarutbildningI Universitetskanslersämbetets senaste utvärdering av landets lärarutbildningar (2019–2020) framkom att det finns oklarheter kring vad som avses med ämneskunskaper i landets lärarutbildningar i idrott och hälsa, och på vilket sätt ämneskunskaper kommer till uttryck i rörelse. Lärarutbildarkåren är delad när det gäller synen på huruvida lärarstudenterna själva behöver utveckla sin rörelseförmåga och kroppsliga förmåga, och vad detta i så fall skulle innebära i praktiken.

Projektet genomförs i form av fyra pedagogiska sekvenser, där forskare och lärarutbildare tillsammans planerar innehåll och upplägg. Lärarutbildare kommer att leda kurser som dokumenteras av forskarna. Kurserna kommer att behandla skilda rörelsepraktiker, som till exempel idrott, friluftsliv och dans. Både studenter och lärarutbildare kan hjälpa till att identifiera och begreppsliggöra ämneskunskaper i rörelse utifrån sina upplevelser, som också kommer att tas med i forskningsprojektet.

– Det är glädjande att GIH fortsätter hävda sig i den knivskarpa konkurrensen om forskningsbidrag från Vetenskapsrådet. Vi ligger i linje med vår strategiska plan när vi tilldelas medel för ett av våra stora kunskapsområden – skolämnet idrott och hälsa. Nu tar vi ytterligare ett steg mot att bli ett nationellt ledande centrum för idrottsvetenskap förankrad både i teori och praktik, säger Per Nilsson, rektor vid GIH.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>