Hem EFTER PLUGGET Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle

Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle

Publicerat av: Redaktionen

Därför föreslår nu Skolverket ändringar i läroplanen för förskolan.

Vi förtydligar hur barnens digitala kompetens ska stärkas.

Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälleDet här innebär att förskolor ska ge barnen möjligheter att, på sin nivå, möta och förhålla sig till den moderna digitala teknik som de omges av. Det kan exempelvis handla om hushållsapparater, trafikljus och kameror.

– Vi vet att många förskolor redan idag arbetar med att låta barnen möta digitala verktyg som ett inslag i förskolans verksamhet. Med vårt förslag vill vi att alla förskolor ska arbeta med dessa frågor. Det är viktigt för likvärdigheten, säger Christian Magnusson, undervisningsråd på Skolverket.

Röd tråd från förskola till vuxenutbildning

Avsikten med de förändringar vi på regeringens uppdrag föreslår i styrdokumenten, från förskola till vuxenutbildning, är att skapa en röd tråd för att på bästa sätt förbereda morgondagens medborgare för ett allt mer digitaliserat samhälle. Tanken är att förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin användning av digitala verktyg på ett sätt som främjar deras utveckling och lärande.

– Tanken är inte att barnen passivt ska titta på en skärm eller att läsplattor ska användas för barnpassning. Tvärtom är det så att pedagoger kan visa på hur dessa verktyg kan användas på andra sätt än många barn kanske är vana med i hemmet, säger Christian Magnusson.

Regeringen beslutar om förändringarna ska genomföras

Skolverket har arbetat med förslag till ändringar i förskolans läroplan i ungefär ett år. Under den processen har vi bland annat träffat barn, personal och representanter för kommuner och övriga huvudmän i samband med besök på förskolor. Dessutom har vi arbetat med referensgrupper med experter inom datavetenskap, verksamma förskollärare, förskolechefer, representanter för huvudmän samt forskare och förskollärarutbildare. Deltagarna i referensgrupperna har vid flera tillfällen fått möjligheter att ge sina synpunkter på utkast. Dessutom har vi skickat ut förslaget på remiss. Många remissvar framhåller att det är bra och väl underbyggda förslag till ändringar. Vi har under hela processen gjort justeringar med anledning av synpunkter som framförts. Nu är förslaget redovisat till regeringen som fattar beslut om förändringar.

Utbildning och stöd till förskolorna

Om förslagen genomförs så planerar Skolverket att ta fram stöd- och kompetensutvecklingsmaterial som kan användas för att utveckla undervisningen. Skolverkets it-uppföljning som presenterades i våras visar att det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom digitaliseringsområdet på alla nivåer inom förskola och skola. Skolverket har därför börjat ta fram insatser för förskolechefer, förskollärare och annan personal i förskolan.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>