Anna Ekström tar emot utredning om en mer likvärdig skola

I dag, måndag den 27 april, överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström.

Anna Ekström tar emot utredning om en mer likvärdig skola 1
Anna Ekström

I samband med detta hålls en pressträff kl. 11.00. Var vänlig observera begränsningarna i antal personer som kan närvara.

Tid: kl. 11.00
Plats: Lilla pressrummet, kvarteret Loen. Entré grinden vid Karduansmakargatan/Rödbodgatan 6.

Föranmälan krävs och görs till Björn Fridén senast kl. 10.00. Presslegitimation krävs. Max två personer från respektive redaktion kan närvara. Insläpp från kl. 10.30.

Regeringens särskilda utredare Björn Åstrand har haft i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Syftet är att öka likvärdigheten.

På grund av det rådande läget deltar Björn Åstrand vid pressträffen via videolänk för att presentera utredningens förslag och svara på frågor. Anna Ekström finns tillgänglig för kommentarer på plats.