Hem FORSKNING Att tillsammans utveckla digital kompetens

Att tillsammans utveckla digital kompetens

Publicerat av: Redaktionen

Skolan ska rusta eleverna för en arbetsmarknad och ett samhällsliv som vi bara kan ana konturerna av.

Säkert är att både samhällsliv och arbetsmarknad kommer att förutsätta digital kompetens och kunskap.

– Att som enskild lärare och skolledare veta hur man i den dagliga praktiken kan utveckla sådan kompetens är inte alltid enkelt.

Att tillsammans utveckla digital kompetensDärför behövs samverkan inom professionen och med forskning, och därför startade Ifous FoU-programmet Digitalisering i skolan tillsammans med lärare och skolledare, säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.

I programmet, som startade i januari 2014, har 19 skolor i åtta kommuner deltagit. Tre år senare har lärarna utvecklat sin kunskap och medvetenhet kring användning och integrering av digitala verktyg i undervisningen.

– Utvärderingen visar att eleverna använder digitala verktyg mer i dag, och lärarna har kunnat förstärka den formativa bedömningen, säger Jan Hylén, expert på digitalisering, som varit verksam i programmet.

När digitala verktyg används och eleverna dokumenterar sitt arbete multimodalt, skapas möjligheter för lärarna att följa lärprocessen. De kan på så sätt få en större förståelse för varför slutprodukten blev som den blev. Det framgår av en studie av lärarnas bedömning av multimodala elevarbeten som en forskargrupp på Stockholms universitet genomfört.

Många av lärarna menar också att det kollegiala samarbetet har stärkts och att de i och med programmet fått incitament och struktur för att arbeta med digitala verktyg. Det kollaborativa lärandet är en förutsättning för att digitaliseringen ska kunna genomföras, konstaterar en grupp forskarutbildade lärare som analyserat de bloggar där lärarna löpande dokumenterat sitt arbete under programmet.

Utvärderarna påpekar i sin rapport att en robust organisation och tydligt ledarskap är viktig i den här typen av utvecklingsarbete.

FoU-programmets slutrapport Att tillsammans utveckla digital kompetens har sammanställts av Jan Hylén. Den innehåller bakgrund, beskrivning av genomförande och resultat och du hittar den här. Som underlag ligger dels rapportering från utvärderarna, Digitala kompetenser i skolan.Slutrapport från utvärderingen av programmet (Emerga 2017) och dels rapporten I huvudet på en digitalkompetent lärare – Bloggen som verktyg för reflektion kring arbete med digitala resurser (VIS 2017).

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>