Målet är: Bättre samhällsorientering för nyanlända med hjälp av VR
Hem UTBILDNING Bättre samhällsorientering för nyanlända med hjälp av VR

Bättre samhällsorientering för nyanlända med hjälp av VR

Publicerat av: Redaktionen

Nu ska forskare vid Högskolan Väst studera hur VR-teknik kan användas för att stödja nyanländas integrationsprocess.

Förhoppningen är att genom att de får en förstärkt upplevelse av samhällsorientering kan en positiv integration lättare skapas.

Bakgrunden till detta pilotprojekt bottnar i den stora samhällsutmaning som Sverige har haft, och fortsatt står inför, med integrationen av nyanlända i samhället. Utmaningen berör både samhällsinstitutioner och myndigheter som arbetar med integrationsfrågor, såväl som den enskilde individen som har kommit till Sverige för att bli en del av samhället.

Som en viktig och central del av integrationsarbetet så behöver en nyanländ idag lära sig det svenska språket såväl som samhällsorientering för att lyckas genomföra sitt etableringsprogram. Att få lära sig samhällets byggstenar på ett systematiskt sätt, vilket till exempel inkluderar att få lära sig vilka lagar som råder i Sverige, demokrati, yttrandefrihet, att få en inblick i kultur, normer och värderingar, arbetsmarknaden, och utbildningssektorn, utgör således en viktig aspekt av individens integrationsprocess.

– Vi vill undersöka möjligheterna och utmaningarna med att designa och förlänga samhällsorientering för nyanlända i Sverige, till en immersiv lärandeupplevelse av samhällsorientering i Virtual Reality (VR), berättar Amir Haj-Bolouri, informatikforskare och ansvarig på Högskolan Väst.

”Sociala situationer som känns äkta”

Det kan vara svårt för integrationsarbetare vid samhällsorienteringsprogrammet att förmedla en interaktiv och rik upplevelse som gör lärandet individanpassat och förankrat i en direkt representation av hur det svenska samhället ser ut.

Målet är: Bättre samhällsorientering för nyanlända med hjälp av VR– Detta beror till mångt och mycket på att dagens samhällsorientering sker genom klassrumsundervisning och är bundet till att förmedlas genom det språk som nyanlända behärskar, säger Amir Haj-Bolouri.

Amir Haj-Bolouri menar att kritiken kring dagens form av samhällsorientering också har att göra med svårigheten i att utvärdera den enskilde nyanländas lärande, hur förankrat hens förståelse för svenska samhället blir efter att ha genomgått samhällsorientering, och hur det påverkar hens sociala integrationsprocess ändamålsenligt.

– Med hjälp av fördjupande och interaktiva upplevelser som medieras av nya digitala tekniker, och representationer av sociala situationer som känns äkta i en virtuell miljö, kan man komplettera dagens lärande av samhällsorientering med att öva på empatiförmågan till att främja en social integration av individer i ett samhälle, inklusive de nyanlända och deras integration, säger Amir Haj-Bolouri.

Samverkan med Göteborgs stad

Pilotstudien kommer att genomföras i 8 månader i samverkan med integrationscentrum vid Göteborgs stad. De huvudsakliga insatser projektet kommer att genomföra består av följande aktiviteter:

– Systematisk litteraturstudie
– Empirisk datainsamling: datainsamling kommer att ske genom intervjuer med informatörer som ansvarar för undervisning av samhällsorientering på integrationscentrum, med utbildningssamordnare om ansvarar för att producera och koordinera utbildningsmaterial för samhällsorientering, med verksamhetsledaren samt med nyanlända. Utöver intervjuerna kommer observationsstudier i klassrummet att genomföras.
– Virtuella världar för lärande: utifrån både litteraturstudien och den empiriska datainsamlingen, ämnar kommer två virtuella världar för lärande av två distinkta samhällsorienteringsmoment att definieras och konceptualiseras. Detta blir ett konkret underlag för vidare design av skarpa VR-miljöer som kan utvecklas för en fördjupande och interaktiv upplevelse av enskilda samhällsfenomen- och koncept i samhällsorientering.

Projektet finansieras av EU, Asyl-migrations- och integrationsfonden.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>