Fler yrkeskursplatser på Komvux i höst

Genom ökade statsbidrag till Vuxenutbildningen öppnas 150 extra studieplatser för Norrtälje kommun under hösten.

Fler yrkeskursplatser på Komvux i höst 1
Fler blir antagna till yrkeskurser hösten 2020.

Det innebär att fler än vanligt kommer att antas till yrkeskurser.

– Satsningen som gäller under hösten kommer att innebära att fler nu får möjlighet att höja sin yrkeskompetens. De med kortast utbildning prioriteras först, men även de som redan har en gymnasieexamen kan söka. Att få ny eller höja sin yrkeskompetens är viktig för de som nu kommer att söka arbeten inom nya branscher, säger Knut Nygaard, skolchef för vuxenutbildningen i Norrtälje.

Satsningen Kompetenslyft omfattar enskilda yrkeskurser inom olika yrkesområden. Sökande får möjlighet att läsa tre olika yrkeskurser inom ett yrkesområde där det finns ett behov arbetskraft. Samverkan sker med arbetsförmedlingen, som efter avslutad utbildning anordnar en rekryteringsträff med arbetsgivare inom aktuella branscher.

Den 3 juni beslöt Riksdagen om en ny lagstiftning som innebär ett tydligare uppdrag för Vuxenutbildningen för att stärka kompetensförsörjningen, snabba på integrationen och öka omställningsförmågan på arbetsmarknaden. Under 2021 ändras antagningsreglerna till Komvux, då större hänsyn ska tas till arbetsmarknadens och den enskildes behov. Idag är vanligtvis att bli antagen till en sammanhållen yrkesutbildning om man redan har en gymnasieexamen.

– Nu när arbetslösheten ökar och arbetsmarknaden förändras så är ökad yrkeskompetens viktig, det gäller för såväl företag/arbetsplatser som för den enskilde. Det kommer att behövs liknande satsningar kommande åren det är därför viktigt regering och riksdag fortsätter skapa ekonomiska förutsättningar så att vi i kommunen kan fortsätta göra särskilda satsningar på vuxenutbildningen, säger Utbildningsnämndens ordförande Patrik Dahl (c).

Yrkeskurserna inom Kompetenslyft börjar den 7 september och slutar 18 december. Ansökan öppnar redan den 28 juli och pågår till den 14 augusti. Yrkeskurserna bedrivs på olika Komvuxskolor men antagningen beslutas av Norrtälje vuxenutbildning.