100 miljoner kronor till 13 yrkeshögskoleutbildningar vid Jönköping University

Yrkeshögskolan (Yh) på Jönköping University (JU) har beviljats cirka 100 miljoner kronor till att starta 13 yrkeshögskoleutbildningar i höst.

100 miljoner kronor till 13 yrkeshögskoleutbildningar vid Jönköping University
Yrkeshögskolan (Yh) på Jönköping University (JU) har beviljats cirka 100 miljoner kronor till att starta 13 yrkeshögskoleutbildningar i höst.

Det meddelade Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) i veckan.

Tolv av de beviljade Yh-utbildningarna tillhör Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) och en ligger under Hälsohögskolan vid JU. Det ger JTH en beviljandegrad på 80 procent för utbildningarna man ansökte om, mot rikets 33 procent.

– Alla 13 utbildningar är mycket efterfrågade av det regionala näringslivet och det är glädjande att vi har fått dem beviljade, säger Mats Kihlman, avdelningschef för Yh på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).
Två av Yh-utbildningarna på JTH är helt nya: Elektroniktekniker och Produktionsledning industriell trähusbyggnation.

Utbildningarna Produktionsutveckling samt Process- och automationsingenjör kommer Yh på JTH att driva tillsammans med utbildnings– och forskningscentret Epic i Växjö.

Mats Kihlman är glad över möjligheten att kunna skapa kompetensförsörjning i en större del av Småland och ser stor potential i ett långsiktigt samarbete i Växjöregionen.