Hem NYHETER Fler digitala läromedel till elever med funktionsnedsättning

Fler digitala läromedel till elever med funktionsnedsättning

Publicerat av: Redaktionen

Specialpedagogiska skolmyndighetens mål med upphandlingen var att teckna avtal med en leverantör som kan försäkra myndigheten en stabil och professionell leverans av efterfrågade tjänster för att kunna producera fler läromedel.

– Ramavtalet innebär att vi kan samla produktionerna, vilket gör det smidigare och innebär att vi tjänar tid vilket leder till att vi kan ta fram läromedel snabbare, säger Staffan Holmberg, ansvarig för upphandlingen på skolmyndigheten.

– När vi tog del av förfrågan insåg vi att vi inte på egen hand kunde uppfylla alla krav i upphandlingen och tog därför kontakt med Pure IT, som på ett mycket bra sätt kompletterar oss för att kunna leverera efterfrågade tjänster, säger Tommy Eriksson, kundansvarig och affärsutvecklare på Teknikhuset. Detta är ett bra exempel på samarbete över företagsgränserna i syfte att skapa fler uppdrag och arbetstillfällen i Umeå.

Fler digitala läromedel till elever med funktionsnedsättning 2

Tommy Eriksson och AnnaMaria Lundin (Teknikhuset) tillsammans med Staffan Holmberg (SPSM) och Mattias Högdahl (Pure IT)

– Vi bidrar framför allt med vår kompetens kring backend-funktionerna vilka är baserade på Java. Vad gäller samarbetet med Teknikhuset så har vi jobbat ihop tidigare i andra projekt, vilket har fungerat jättebra. Vi känner oss därför förvissade om att vi gemensamt kan vara väldigt starka i vår leverans, säger Mattias Högdahl, Pure IT.

Behovet av digitala läromedel för elever med funktionsnedsättning är mycket stort, inte minst eftersom förkunskaperna och förmågorna hos eleverna skiljer sig på många sätt.

Här har de digitala läromedlen en fördel eftersom de går att anpassa utifrån elevens förkunskaper genom att de kan ställas in i olika svårighetsgrader. På så vis kan ett läromedel anpassas till flera målgrupper. För många elever, exempelvis de med utvecklingsstörning, är det viktigt att kunna lösa uppgifter på olika sätt. Ibland kan det vara enbart digitalt via dator, andra gånger med hjälp av uppgifter som finns i såväl tryckt version som i en digital. Allt för att metoderna ska kunna komplettera varandra och därmed stimulera inlärningen.

Utvecklingen av de digitala läromedlen innebär att förmedla informationen med exempelvis film, foto, grafik, tal och ljud för att möta många olika behov samt att nyttja tekniken för att tillgängliggöra läromedlen för elever med behov av alternativa styrsätt. Utmaningen är alltid att göra läromedlen enkla och inte för komplicerade.

Det läromedel som står först i tur att produceras är ett räknehäfte för rörelsehindrade som inte kan använda papper och penna. Istället använder de ett rutat ark på en datorskärm och hanterar detta med olika styrsätt, exempelvis ögonstyrning.

Teknikhuset har lång erfarenhet av att producera digitala läromedel. Rättegångsskolan samt Jag vill veta – ett material för brottsutsatta barn och ungdomar som tagits fram i samarbete med Brottsoffermyndigheten, är några exempel.

– Vi har också tidigare producerat läromedel för Specialpedagogiska Skolmyndigheten till elever i grundsärskolan. Nu senast ett läromedel i form av ett pedagogiskt verktyg för interaktiv skrivtavla (smartboard) riktat till pedagoger i samarbete med elever inom särskolan. Det känns mycket roligt att få fortsätta samarbetet, säger AnnaMaria Lundin, projektledare på Teknikhuset.

– För oss är det särskilt intressant att kunna bidra till en direkt samhällsnytta, säger Tommy Eriksson.  Idag pratas det mycket om digitalisering i olika former, ofta inom kommersiella tillämpningar. De lösningar vi ska hjälpa SPSM att realisera för elever med olika typer av funktionsnedsättning innebär att vi genom digitalisering skapar en enorm utvecklingsmöjlighet för målgruppen, fortsätter Tommy.

Upphandlande enhet
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), är en rikstäckande myndighet för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Alla insatser syftar till att öka kunskapen hos dem som arbetar i kommunerna, så att barn, unga och vuxen-studerande med funktionsnedsättning kan få en utveckling och utbildning som präglas av likvärdighet, rätt till stöd, lika bemötande, full delaktighet, tillgänglighet och jämlika villkor.

Vi driver specialskolor för vissa målgrupper, och fördelar olika bidrag till utbildningsanordnare av vuxenutbildning för studerande med funktionsnedsättning. Vi främjar också utveckling och anpassning av läromedel för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning så att de får tillgång till läromedel som gör det möjligt för dem att uppnå kunskapsmålen i skolan.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>