Edholm (L): Lagstifta om att göra klassrummen mobilfria

Liberalerna vill lagstifta om mobilfria klassrum i grund- och gymnasieskola, för att förbättra studieron.

Edholm (L): Lagstifta om att göra klassrummen mobilfria 1Det skriver Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare i Stockholms stad, tillsammans med Jan Björklund och Christer Nylander (L) på Dagens Nyheters debattsida.

Partiet vill att Sverige ska gå samma väg som Frankrike, där president Macron presenterat förslag för hur skolan ska bli mobilfri. Liberalerna vill att rektor ska kunna bestämma om undantag när det finns särskilda skäl för en elev att ha med sig mobilen. Rektor ska också kunna besluta om det ska vara mobilfritt även under rasterna.

–  Dagens mobiltelefoner har förändrat våra liv i grunden. Den nya tekniken innebär fantastiska möjligheter, men mobiltelefonerna gör det också svårare för många elever att behålla fokus i klassrummet, när de hela tiden splittrar sin uppmärksamhet mellan lärare och skärm. Dels har det inneburit helt nya problem med kränkningar på sociala medier under skoltid. I Stockholm uppger enbart ungefär varannan åttondeklassare att det är lugn och ro i klassrummet. Så kan vi inte ha det. Det är dags att lagstifta om mobilfria klassrum, säger Lotta Edholm (L),oppositionsborgarråd och gruppledare.

–  Bara i Stockholm finns ungefär 300 grundskolor och gymnasieskolor. Varje gång någon av dem vill skapa mobilfria klassrum riskerar det att bli en förhandlingsfråga där lärare, föräldrar och elever kan ha olika uppfattning. Det är givetvis upp till lagstiftarna att ge dem lika förutsättningar att skapa studiero och kunskapsfokus. Skolorna behöver lagstiftning som tydligt säger att de ska vara mobilfria, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.