Lärarförbundet kommenterar den internationella kunskapsmätningen ICCS

I dag presenterade Skolverket de svenska resultaten av den internationella undersökningen ICCS 2016.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet

Den visar att svenska åttondeklassare har mycket goda kunskaper i demokrati- och samhällsfrågor. Den visar också att av de länder som ligger i topp har Sverige klart störst skillnader i resultat mellan de som klarar sig sämst och de som klarar sig bäst.

–  Det här är ett glädjande styrkebesked för svensk framtid. Skolans demokratiska uppdrag är grundläggande och att våra elever visar på goda kunskaper i just dessa frågor är enormt viktigt både för kunskapen och viljan att påverka och för samhällets utveckling, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Samtidigt ser vi, precis som i Pisa-resultaten att den svenska skolan drar isär. Att elever med sämre socioekonomiska förutsättningar inte får möjligheten att lyckas är ett stort orosmoment, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Ingen politiker kan blunda för att likvärdigheten i svensk skola går åt fel håll. För att vända detta krävs framför allt fler lärare med rätt förutsättningar, konstaterar Johanna Jaara Åstrand