En chatbot för lärare, ett schemaverktyg och ett flerspråkigt läromedel är bland nya medlemmar i branschorganisation för edtech

Den nystartade branschorganisationen för svensk edtech, Swedish Edtech Industry, växer i snabb takt.

Idag välkomnar man ytterligare nya medlemmar och ett halvår efter start är vi redan uppe i 70 medlemsbolag. Bredden på de nya bolagen visar hur många lösningar det finns på utmaningar i skolan.

En chatbot för lärare, ett schemaverktyg och ett flerspråkigt läromedel är bland nya medlemmar i branschorganisation för edtech 1Branschen är stor och de nya medlemmarna visar på bredden på branschen. Bland de nya bolagen finns Nova Software, med schemaläggningsverktyget Skola24.  Vi har med oss ett digitalt flerspråkigt läromedelsförlag, Studi, som ger tillgång till läromedel på elevens språk från dag ett.  En viktig påminnelse om hur digitalisering och entreprenörer kan göra skillnad. Haldor är en lärplattform med kunskapskrav kopplat till Microsofts plattform Office 365. Det helt nya bolaget MyIndicators har en lösning för att sätta upp mål och mäta elevens progression. Hubert är en chatbot för lärare och Softtronic är ny investerarmedlem.

“Det är av stor vikt för Sveriges framtida konkurrenskraft och skolans utveckling att ha en väl utvecklad och innovativ inhemsk edtech industri och vi ser att en stark branschförening är en förutsättning för att industrin och mottagarna av våra produkter och tjänster utvecklas i symbios.” Jacob Westman, Områdeschef Affär, Nova Software

Universitet och högskolor skall också kunna bli medlemmar

Nu har branschorganisationen sjuttio medlemsbolag. Innan sommaren fattades ett styrelsebeslut som öppnar upp för att universitet och högskolor också skall kunna bli medlemmar. ”Vi har fått förfrågningar och det känns som en självklarhet att vi öppnar upp för ett formellt samarbete och inflytande. Vi vill ju verka för en ökad samverkan mellan akademi, utbildningssektor och bransch. Ett sätt att arbeta långsiktigt med kvalitetsfrågan.” säger Jannie Jeppesen, VD på Swedish Edtech Industry.

En bransch i snabb tillväxt

I Sverige är edtech en miljardmarknad som växer och tillväxttakten förväntas bli än högre de närmsta åren. Globalt är edtech en av de snabbast växande marknaderna. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som har det formella utbildningssystemet som marknad, från förskola upp till och med universitet. Även investerare, högskolor och Universitet kan bli medlemmar.