Hem FORSKNING HÖG KVALITET PÅ FORSKARUTBILDNING I DATAVETENSKAP

HÖG KVALITET PÅ FORSKARUTBILDNING I DATAVETENSKAP

Publicerat av: Redaktionen

UKÄ, Universitetskanslerämbetet, har utvärderat kvaliteten på utbildningar på forskarnivå inom datavetenskap vid svenska lärosäten.

Karlstads universitets forskarutbildning inom datavetenskap får i granskningen omdömet hög kvalitet.

HÖG KVALITET PÅ FORSKARUTBILDNING I DATAVETENSKAP

Forskare och doktorander inom datavetenskap vid Karlstads universitet

– De senaste tre åren har vår forskarutbildning haft en remarkabel tillväxt, precis som vår övriga forskningsverksamhet. Forskastudenterna är involverade i alla tre av våra forskningsområden, datakommunikation, datasäkerhet och personlig integritet samt programutveckling, säger Karl-Johan Grinnemo, ämnesföreträdare för Datavetenskap vid Karlstads universitet. Forskarstudenterna får ta del av tillämpad forskning genom våra samverkansprojekt som bedrivs ihop med nationella och internationella aktörer från näringsliv, offentlig sektor och akademi. De är också i hög grad involverade i vår grundutbildning.

UKÄ:s bedömning

I det samlade utlåtandet från bedömargruppen gällande utvärderingen av forskarutbildning i datavetenskap vid Karlstads universitet framgår bland annat:
– Att doktorandernas delaktighet i forskningsprojekt bidrar till att de skaffar sig bred kunskap och förståelse inom forskarutbildningsämnet och bidrar till deras möjlighet att skaffa sig kontakter som kan användas i en framtida karriär.
– Att doktorandernas delaktighet i undervisningen bidrar till utvecklandet av deras förmåga att stödja andras lärande och att bidra till samhällets utveckling.

I sitt utlåtande lyfter även bedömargruppen fram ett antal goda exempel, inte minst doktorandernas möjlighet att en gång per år presentera sin forskning för det internationella råd som är knytet till forskningsmiljön, något som bidrar till att vidga deras förståelse för det kommande arbetslivet. Även institutionens sammantagna arbete för att främja jämställdhet lyfts fram som ett gott exempel på hur jämställdhetsperspektivet kan integreras i forskarutbildningens utformning och genomförande. Exempelvis blir vid rekrytering av nya doktorander samtliga kvinnliga sökande kallade till intervjuer. Även arbetet med undervisning i svenska lyfts fram som ett gott exempel för att främja doktorandinflytandet även för de doktorander som inte har svenska som första språk.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>