Samverkansavtal kring gymnasieutbildningarna i Skaraborg
Hem SKOLNIVÅGYMNASIUM Samverkansavtal för gymnasieutbildningar i Skaraborg

Samverkansavtal för gymnasieutbildningar i Skaraborg

Publicerat av: Redaktionen

Skaraborgs Kommunalförbund fattade på sitt senaste direktionsmöte beslut om Samverkansavtal för gymnasieutbildningar i Skaraborg.

Avtalet ska nu vidare till Skaraborgs kommuner för beslut.

Det reviderade avtalet innebär ett större gemensamt ansvar för utbud av program och ska långsiktigt säkerställa ett kvalitativt utbildningsutbud.

Gymnasieutbildningarna i Skaraborg har sedan 2003 haft en formaliserad samverkan kring gemensamt antagningskansli, gemensam prissättning och viss dimensionering av de kommunala gymnasieutbildningarna. Syftet är bland annat att alla Skaraborgselever blir förstahandsmottagna till nationella program och anpassad gymnasieskola.
För att säkerställa samverkan mellan Skaraborgs kommuner gällande gymnasieutbildningarna har avtal tecknats.

Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg har under våren reviderats. På grund av ny lagstiftning har avtalet anpassats för att möta förändringarna i Skollagen.
Bland annat att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering av utbildning.

Det reviderade avtalet innebär ett större gemensamt ansvar för utbud av program för Skaraborgs ungdomar och ska långsiktigt säkerställa ett kvalitativt utbildningsutbud för alla elever i alla delar av Skaraborg. Elevens fria val och arbetsmarknadens behov ska vara vägledande för dimensioneringen av antalet platser. Liksom elevens rätt att fullfölja den påbörjade utbildningen.

Samverkansavtal kring gymnasieutbildningarna i SkaraborgNytt i avtalet är att man för dimensioneringsuppdraget har tillsatt en politiskt utbildningsgrupp bestående av 15 ordförande från medlemskommunernas utbildningsnämnder /utskott som ska fatta beslut om rekommendation kring vilka utbildningar som ges.

För att dimensioneringen ska kunna verka för elevens förstahandsval kommer avtalet innebära ökad samverkan med fristående aktörer.

Den tidigare gemensamma prismodellen och överenskomna prislistan kommer fortsättningsvis att gälla.

Tidigare under året beslutade direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund att rekommendera kommunerna att anta en samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg 2023-2026.

Samverkansstrategin beskriver de intentioner och prioriteringar som Skaraborgs skol- och utbildningschefer föreslår för de kommande åren.

I Samverkansstrategin är just samverkan det centrala innebärande att samverkansstrukturen inom utbildningssystemet ska göra det möjligt att på ett effektfullt sätt möta förändrade behov, både vad gäller innehåll och kapacitet. Strategin utgår från Kommunalförbundets förbundsordning och betonar tillitsfull samverkan mellan kommuner och andra aktörer.

Två prioriterade områden har definierats i samverkansstrategin;

1. Fullföljd utbildning (beskriver vikten av att fler elever fullföljer sin utbildning med godkända resultat)

2. Kompetensförsörjning för en arbetsmarknadsregion där utbud och efterfrågan är i balans (beskriver arbetsmarknadens behov av kompetens med såväl bredd som spets)

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>