Endast 17 procent av svenska studenter drar nytta av hyflex-undervisning
Hem UNDERSÖKNING Endast 17% av svenska studenter drar nytta av hyflex-undervisning

Endast 17% av svenska studenter drar nytta av hyflex-undervisning

Publicerat av: Redaktionen

En ny undersökning från Sony Professional Displays and Solutions Europe visar på en klyfta mellan en ökad efterfrågan på flexibel hybridundervisning (hyflex) och en brist på förberedelser för att möjliggöra implementering av det i Europa.

71 procent av studenter och lärare i Sverige är positivt inställda till hyflex, samtidigt som 62 procent av experter inom audiovisualitet på institutioner för högre utbildning menar att det krävs några eller många tekniska förbättringar innan detta kan uppnås.

För närvarande är det endast 17 procent, lägst andel i Europa, av studenter i Sverige som använder den här undervisningsmodellen och förloppet med att implementera den hämmas av otillräcklig teknik. Institutioner behöver skaffa rätt resurser, utbildning och teknik för att kunna ta del av de många fördelarna som följer med en mer blandad undervisningsmodell.

Covid-pandemin har förändrat utbildningslandskapet för all framtid. Institutioner för högre utbildning tvingades att hitta alternativa sätt för att lära ut och förlitade sig i stor utsträckning på online-metoder för att kunna undervisa studenter på olika platser. I slutändan ledde detta till att utbildning blev tillgängligt för fler studenter och enligt ny lovande statistik från brittiska UCAS var det fler studenter från mindre gynnade miljöer som började på universitet förra september.

Med detta i åtanke kan man fråga sig hur förberedda universiteten är för att skapa en utbildningsmiljö som är ändamålsenlig och som möter de nya behoven hos mer mångfacetterade elever?

Sony, tillsammans med Censuswide, utförde en undersökning bland 1 800 studenter, lärare och experter i audiovisualitet vid institutioner för högre utbildning i Europa (Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Danmark och Sverige) angående deras attityd till olika undervisningsmetoder[1] och framtiden för utbildning. Det fanns generellt ett stort intresse för fler asynkrona kurser[2] (60 procent) jämfört med lektioner i klassrummet (48 procent) och synkron online-undervisning (49 procent). Dessutom är två tredjedelar (67 procent) av svenska studenter och lärare överens om att väl utförd flexibel hybridundervisning skapar en inlärningsmiljö som är bättre lämpad för flera olika inlärningsstilar. Det finns dock en rad stora hinder.

Endast 17 procent av svenska studenter drar nytta av hyflex-undervisning42 procent av svenska experter inom audiovisualitet menar att ett stort hinder för att implementera den här modellen är lärarnas bristande förståelse för hur man ska använda den teknik som krävs. Och 35 procent av lärare håller med. Detta belyser att det finns brist på lämplig teknik för undervisning. Det krävs mer användarvänliga lösningar på området för att studenter ska kunna utnyttja fördelarna med hyflex-undervisning med hjälp av enkel, intuitiv teknik. De andra främsta hindren som anges är:

  • begränsade resurser
  • institutionerna har andra prioriteringar
  • budgetmedel saknas.

Framtiden för hyflex ser lovande ut. 43 procent av svenska studenter menar att den här modellen är fördelaktig för inlärningsupplevelsen på följande sätt:

  • möjlighet att hantera undervisning parallellt med övriga åtaganden
  • ett större urval av kurser att delta i
  • bättre tillgång till material vid ändringar eller missad information.

Trots detta finns det även hinder som studenterna själva behöver handskas med gällande att få tillgång till den här nya inlärningsmetoden. Ett av de största problemen för att i större utsträckning kunna använda en hyflex-undervisningsmodell kan vara att få rätt teknisk utrustning och svårigheterna med att använda den, samt att möjligheterna till socialt umgänge minskar.

– Data visar tydligt att det fortfarande är mycket kvar att göra för att säkerställa att institutioner för högre utbildning i Europa kan möta de ökande kraven som en hyflexundervisningsmodell innebär, säger Alexandra Parlour, European Marcoms & Education segment marketing manager, Sony Professional Displays and Solutions. Med rätt teknik och prioriteringar finns det verkliga och påtagliga fördelar att dra nytta av genom att erbjuda en blandad inlärningsupplevelse. Trots att undersökningen visar att det finns ett intresse för kombinerade undervisningsmetoder belyser de också att online-undervisning inte ersätter upplevelserna på plats. Universiteten behöver se över vilken audiovisuell teknik som ska implementeras och som fungerar med alla inlärningsstilar och ökar produktivitet, samarbete och engagemang bland studenterna.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>