Fler lärare får vidareutbildning i specialpedagogik för att öka trygghet och resultat i skolan

Torsdag 31 augusti börjar 34 lärare att vidareutbilda sig på betald arbetstid till specialpedagoger och speciallärare vid Linnéuniversitetet.

Fler lärare får vidareutbildning i specialpedagogik för att öka trygghet och resultat i skolan 1Utbildningsnämnden satsar för att utöka antalet pedagoger med specialistkompetens som stödjer barnens och elevernas individuella behov. Satsningen finansieras med både kommunala anslag och statsbidrag. Statsbidraget gör att fler lärare kan utbildas än vad annars hade varit möjligt.

– Vi ser att behovet av särskilt stöd har ökat i klassrummen. Det är viktigt att kunna ge alla trygghet och studiero. Genom att tidigt kunna fånga upp behov vet vi att lusten och förmågan att lära stärks och därmed kunskapsresultaten, säger Pernilla Tornéus (M), utbildningsnämndens ordförande.

Lärarna läser på deltid över fem terminer på Linnéuniversitetets ordinarie utbildningsprogram med inriktningar språk-, skriv och läsutveckling, matematik och undervisning av elever med utvecklingsstörning. Utbildningssatsningen avser att utöka den specialpedagogiska kompetensen inom både förskola, grundskola, gymnasium och särskoleverksamheter.