Förskoleklassen spelar roll för en mer jämlik start – Lärarförbundet kommenterar regeringens proposition

Igår presenterade utbildningsminister Gustav Fridolin regeringens proposition om att göra förskoleklassen obligatorisk.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet

Det här är något som Lärarförbundet, med förskoleklasslärarna i ryggen, har kämpat för länge.

–Förskoleklassen spelar roll för en mer jämlik start där barnen bland annat lär sig grunderna i läsning, skrivning och räkning. Idag förekommer det att rektorer och huvudmän missar förskoleklassen i planering och skolutveckling – just för att den inte är obligatorisk, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Genomförandet får inte hastas fram. Skolhuvudmännen måste kunna vara väl förberedda. Om viljan finns att komma överens brett i riksdagen om förskoleklassens särskilda pedagogiska roll, så bör nog även regeringspartierna överväga ett senare ikraftträdande.

–Det som inte går att rucka på är förskollärarnas behörighet att undervisa i förskoleklassen. Gärna fortbildande utvecklingsinsatser, men förskollärarna är redan oöverträffade som experter på barns lärande. Det vore minst sagt uppseendeväckande om riksdagen ifrågasatte deras professionella kompetens, säger Johanna Jaara Åstrand.