1,5 miljoner kronor årligen till IT i Skurups skolor

Under måndagskvällen fattade Kommunfullmäktige beslutet om investeringsbudgeten som leder till en stadigvarande IT-satsning för elever och personal i grundskolan.

Medlen delas upp över en femårsperiod.

IT-pedagogen.se– Satsningen inleddes egentligen redan i våras med 1 till 1-satsningen då alla elever på Mackleanskolan och årskurs 7-9 på Alléskolan fick en egen dator, berättar Magnus Alm, ordförande i skol- och utbildningsutskottet.

EIever i årskurs 1-3 får tillgång till iPads. Årskurserna 4-9 samt personal kommer att innefattas av 1 till 1-satsningen. Personalens datorutrustning kommer att rustas upp, fortbildningsarbetet fortsätter och infrastrukturen ses över för att ge personalen rätt förutsättningar både materialmässigt och med avseende på kompetens.

Skol- och utbildningsförvaltningens chef Aleksandra Rodenkrans Hagström välkomnar beslutet som ger ännu bättre förutsättningar för elevernas framtida möjligheter i det digitaliserade samhället:

– Det är glädjande att vi nu kan säkerställa digitaliseringen från förskolan hela vägen till gymnasiet.