Historiskt möte mellan utbildning och innovation

Sveriges första EdTest skapar historiskt möte mellan utbildning och innovation.

Syftet med EdTest är att skapa en arena för användartestning av ny edtech i skolor och förskolor.

Nu kommer skolor, företag och kommuner tillsammans rita kartan för framgångsrik digitalisering av utbildning och lärande. Den 21 november möts 10 edtech-företag (från Sverige, Norge och Finland) och ett 50-tal lärare från sydöstra Sverige.

En utmaning för nya edtechlösningar är att skolor kan uppleva att lösningen inte alltid möter behovet fullt ut och att den ibland är svår att arbeta med. Samtidigt upplever utvecklare att det är svårt att få möjlighet att testa innovationer och nya edtechlösningar i skolor.

Syftet med EdTest är att skapa en arena för användartestning av ny edtech i skolor och förskolor. Det handlar om att möjliggöra samskapande kring nya lösningar för lärare, elever och företag samt utveckla hur de används i undervisningen, skolan och verksamheten. Detta möte skapar en bättre kvalitet så väl som ökad beställarkompetensen.

Under eventet finns goda möjligheter för press och media att fotografera, filma och intervjua personer och fånga deras tankar runt digitaliseringens möjligheter inom skola, förskola och utbildning:

  • Företag som visar nya innovativa lösningar för lärande
  • Pedagoger om hur de arbetar idag och vad de vill vinna i sina klasser
  • Dynamiskt möte mellan pedagoger och företag under matchmaking-delen

Mer info

Om eventet EdTest

Om arrangören Edtech Southeast Sweden