Lärare bjuds in till Hållbarhetsforum vid Stockholms universitet

Hållbarhetsforum 29-30 oktober är kanske Sveriges mest kvalificerade mötesplats för hållbarhetsfrågor.

Lärare bjuds in till Hållbarhetsforum vid Stockholms universitet 1
Johan Kuylenstierna, Stockholms universitet. Foto: Niclas Björling / Stockholms universitet. Fri användning av media i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till Stockholms universitet.

Några av universitetets mest framstående forskare visar på kopplingarna mellan hållbarhet och politik, pengar, journalistik och makt. Stockholms universitet välkomnar lite extra alla lärare på grund- och gymnasieskolan som önskar vidareutbilda sig bland utmaningar och möjligheter på väg till ett hållbart samhälle.

– Lärare är kanske den enskilt viktigaste yrkesgruppen för att bygga ett hållbart samhälle. Ingen annan grupp har så stora förutsättningar för att påverka framtiden på lång sikt, säger Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Stockholms universitet och projektledare för Hållbarhetsforum.

Hållbarhetsforum är ett återkommande evenemang vid Stockholms universitet och riktar sig till inbjudna beslutsfattare och tjänstemän i privat och offentlig sektor som i sitt arbete ansvarar för hållbarhetsfrågor. Formatet är en heldag i Aula Magna den 29 oktober med tre större föreläsningar – Faktatillit, demokrati och populism, Makt, pengar och ansvar samt Demokrati, rättvis fördelning och ansvar över generationsgränserna – som var och en åtföljs av ett kvalificerat debattsamtal. Dessutom en break out session där besökare väljer ett av fem teman. Den 30 oktober öppnas campus Frescatis olika forskningsmiljöer upp för studiebesök, kabaré och fortbildning. Hållbarhetsforum invigs av miljöminister Isabella Lövin och rektor Astrid Söderbergh Widding.