Stor majoritet av landets elever har tillgång till inlästa läromedel

Antalet kommuner som tecknat abonnemang på inlästa läromedel fortsätter att stiga.

I de flesta av landets skolor har elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi idag möjligheten att lyssna sig till kunskap.inlärningstek

De kan ta till sig fakta i samma takt som sina klasskamrater även om läsningen utgör en utmaning, och för många har det en oerhört stor betydelse.

ILT inläsningstjänst har i över 25 års tid jobbat för att göra studietiden enklare för dessa elever. Det som en gång började med kassetter har idag nått digital form. Eleverna kan logga in och lyssna både via vår hemsida och via vår app, en enkelhet och flexibilitet som gjort vårt abonnemang mycket populärt.

Sedan början av november har ett 40-tal kommuner tecknat abonnemang på inlästa läromedel.

Post Comment