Närmare 2 500 erbjuds utbildningsplats

I dag får de som sökt en högskoleutbildning till hösten sitt antagningsbesked.

Totalt 8 761 har sökt en utbildning vid BTH och 2 435 studenter erbjuds nu en utbildningsplats.

I april sökte 8 761 studenter ett utbildningsprogram eller en kurs på BTH med start till höstterminen. Antalet som väljer BTH i första hand ökade med en procent jämfört med förra året.

När den första antagningsomgången idag är klar erbjuds 2 435 studenter en utbildningsplats vid BTH. Det är en ökning med tre procent jämfört med förra året då totalt 2 374 studenter antogs.

– Det är glädjande att vi kan välkomna så många och till och med fler nya studenter till denna höst. Vi har ett ganska högt tryck på utbildningsplatserna vilket innebär att vi tvingas säga nej till många studenter. Studenter står på kö och vill börja plugga hos oss, säger rektor Anders Hederstierna.

Till BTH:s nya civilingenjörsprogram i marin teknik sökte totalt 107 studenter. Till den femåriga utbildningen har nu 26 studenter antagits.