Skolverksamhet De la Gardiegymnasiet och Campus Västra Skaraborg

Utifrån de riktlinjer som kommit från utbildningsminister Anna Ekström och med rådande läge för smittspridning har Utbildningsnämndens presidium tagit beslut om De la Gardiegymnasiets och Campus Västra Skaraborgs verksamhet den närmaste tiden.

Skolverksamhet De la Gardiegymnasiet och Campus Västra Skaraborg 1De la Gardiegymnasiet

Undervisning och examination

 • I grunden gäller fortfarande distansundervisning resten av höstterminen. Dock finns nu också möjlighet till viss närundervisning i skolans lokaler.
 • Programmen har tillåtelse att kalla elever till skolan för undervisning i praktiska moment och examination exempelvis olika prov och redovisningar.
 • Elever får besked om och när man förväntas vara på plats i skolan.
 • Skolans lokaler är låsta och kallade elever släpps in av lärare.
 • Gymnasiesärskolan undantas distansundervisning.

Givetvis gäller de råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten gått ut med för att stoppa smittspridning fortfarande.

Ingen lunch i Skolrestaurangen serveras till gymnasieelever. Matlådor kommer kunna beställas till veckorna 50-51.

Campus Västra Skaraborg

Komvux samt eftergymnasiala utbildningar följer de riktlinjer som tidigare meddelats. Studerande skall befinna sig inom respektive sektorisering. Separata ingångar.

Campus Västra Skaraborg får ta in max 8 studerande i en lokal för följande moment:

 • Examinationer/kunskapsbedömningar av alla slag som inte kan utföras via distans
 • Laborationer/praktiska moment (även VFU/LIA-moment vid inställd praktisk utbildning som inte kan utföras digitalt)
 • Kartläggningar
 • Intester
 • Prövningar
 • Särskilt stöd/handledning

Under hösten kommer avstämningar med utbildningsnämnden samt dess arbetsutskott och presidium att genomföras regelbundet.