Hem POLITIK Fler initiativ för stärkt likvärdighet och ökad närvaro i skolan

Fler initiativ för stärkt likvärdighet och ökad närvaro i skolan

Publicerat av: Redaktionen

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss för en bättre och mer likvärdig skola.

Beslutet innebär bland annat att regeringen nu går vidare med fler av de förslag som Skolkommissionen lämnade i sitt slutbetänkande under fjolåret.

Kunskaperna i svensk skola går upp och eleverna lär sig mer. Men jämlikheten brister. Lärare och rektorer ska ha stöd av ett starkt och jämlikt system så alla elever får med sig kunskaperna för livet.

Fler initiativ för stärkt likvärdighet och ökad närvaro i skolan

Därför kallade vi på en Skolkommission där profession och forskning fick mandat att lägga fram de reformer som krävs och nu genomför vi de förändringarna, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

För att minska segregationen i skolan föreslår regeringen att huvudmännen för förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter.

Rektor ska i sin tur inom givna ramar ha ett ansvar för att verka för en allsidig social sammansättning av undervisningsgrupper.

Regeringen föreslår även att varje huvudman inom skolväsendet ska utse minst en skolchef för sin verksamhet, vars uppgift är att biträda huvudmannen med att säkerställa att föreskrifterna för utbildningen följs.

Tillsynen av kommunala och enskilda huvudmän föreslås bli mer likvärdig. Skolinspektionen ska kunna använda statliga åtgärder för rättelse mot en kommunal huvudman under motsvarande förutsättningar som då Skolinspektionen kan återkalla ett godkännande av en enskild som huvudman.

Regeringen vill även minska elevernas frånvaro i de obligatoriska skolformerna.

Rektors ansvar för att skyndsamt utreda upprepad eller längre frånvaro tydliggörs så att lämpliga åtgärder snabbt kan sättas in. Huvudmannen ska få information om att en utredning inleds. Vidare föreslås att reglerna ändras så att både enskilda och andra offentliga huvudmän än den kommun som eleven bor i ska rapportera till hemkommunen när en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en skola, och när en utredning om frånvaro inletts. Hemkommunen ska vid behov samordna insatser från olika aktörer för att eleven ska närvara i skolan.

Vidare föreslår regeringen en förlängning av den tid som ska gälla för övergångsbestämmelserna om undantag från krav på legitimation och behörighet för att få bedriva undervisning och besluta om betyg. Förslaget berör grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna, och innebär en förlängning till utgången av juni 2021. Mot bakgrund av hur behörighetsläget ser ut anser regeringen att det är viktigt att de som är verksamma i dessa skolformer och har lång erfarenhet får fortsätta undervisa, även om de inte är behöriga.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Bestämmelserna om skolchef och om statliga åtgärder för rättelse föreslås dock tillämpas först vårterminen 2019.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>