Inlästa läromedel, lättlästa läromedel eller läromedel med långsam progression?

I söktjänsten Hitta läromedel samlar Specialpedagogiska skolmyndigheten läromedel som underlättar lärandet för elever med olika behov.

– Hitta läromedel gör sökandet efter rätt läromedel för varje elev enklare och snabbare. Vår ambition är att tjänsten ska vara ett stöd för pedagoger som både ger kvalitet och sparar tid, säger Frida Karlsson, läromedelsrådgivare som varit med och utvecklat tjänsten.

läromedelLäromedlen är hämtade från Sveriges läromedelsförlag och Specialpedagogiska skolmyndighetens egen läromedelsproduktion. Urvalet och tillgänglighetsbeskrivningarna är gjorda av specialpedagoger inom myndigheten. Hitta läromedel ger en god översikt över utbudet av lämpliga läromedel för elever med funktionsnedsättning och elever i behov av särskilt stöd. Pedagoger som använder tjänsten kan också spara listor av sökresultaten och dela dem med sina kollegor. När urvalet är gjort är det bara att beställa rätt läromedel från förlag eller återförsäljare.

I söktjänsten Hitta läromedel går det också att läsa om vilka olika egenskaper hos läromedel som ökar tillgängligheten för olika elevgrupper. Här beskrivs exempelvis vad som är viktigt för att ett läromedel ska passa elever med synnedsättning eller vad som gör ett läromedel funktionellt för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Hitta läromedel innehåller också tips på läromedel och lärarlitteratur för olika skolformer och ämnen. Utbudet i tjänsten fylls hela tiden på med nya titlar som specialpedagoger inom myndigheten beskriver så att det framgår hur de är utformade för att möta elevers olika behov, och för vilka skolformer och årskurser de är lämpliga.