Hem NYHETER Så har pandemin förändrat utbildningssektorn

Så har pandemin förändrat utbildningssektorn

Publicerat av: Redaktionen

Covid-19 har under året förändrat hela världen.

Denna nya tillvaro ställer inte minst höga krav på digitala möjligheter för utbildningssektorn där det krävs nya verktyg och insatser för att undervisningen ska kunna fortgå.

Så har pandemin förändrat utbildningssektorn 2

Susann Hjort, ansvarig för Public Sector på AWS Norden

Distansutbildning är så klart det tydligaste exemplet – men andra åtgärder som att sätta upp chatbotar, och initiativ för att hjälpa eleverna att hantera stress och ångest, har varit (och är) viktiga åtgärder.

Ett ökat krav på flexibilitet och individuellt anpassat lärande gör förändringsprocessen ännu mer komplex. För det handlar inte bara om att balansera individens behov och att möta hälso- och säkerhetsutmaningar. Det finns också ett antal sociopolitiska, ekonomiska och tekniska överväganden att göra.

En sak som bör stå klart redan i detta skede är att sättet vi tar till oss utbildning på i framtiden behöver blir mer flexibelt, där det i större grad blir en blandning mellan online-baserad och fysisk undervisning. Är det något de allra flesta är överens om, så är det att personlig anpassad undervisning ger bäst resultat, och det är något som tekniken möjliggör i en större utsträckning än tidigare. Tack vare nya innovationer kan elever få tillgång till personliga lärarassistenter och undervisning kan bättre anpassas efter behov och nivå.

Här spelar dataanalys en betydande roll att lärare enklare ska förstå behoven och kunna anpassa sin undervisning. I Amazon Web Services moln erbjuder vi till exempel en enorm lagrings-, beräknings- och databaskapacitet som för de flesta var otänkbart att ha tillgång till för några år sedan, men som nu finns tillgänglig för utbildning och forskning på alla nivåer. I praktiken betyder detta att till exempel forskare kan arbeta med stora datamängder för att få snabbare insikter än någonsin tidigare. Forskare från hela världen kan få tillgång till värdefull information utan att behöva investera i infrastruktur, eller vänta på att den blir tillgänglig.

En konsekvens av Covid-19 är de psykiska problem som pandemin medför. Även om online-undervisning har sina fördelar kommer det också med en hel del utmaningar. Mindre social interaktion i kombination med stress och andra bekymmer till följd av pandemin påverkar den mentala hälsan. Därför har flera universitet inrättat chatbotar och guider för att snabbt och enkelt kunna erbjuda studenterna hjälp.

En annan utmaning är de säkerhets- och integritetsaspekter som följer med digital undervisning. Ett exempel är Netwalker-attacken som drabbade University of California förra året, där universitetet var tvungen att betala 1,14 miljoner dollar för att få tillgång till sina filer. När fler och fler studenter slutför sin utbildning framför en skärm måste utbildningsinstitutioner i större utsträckning se till att ha tillräckliga avtal med teknikleverantörer som skyddar elevernas integritet.

En tredje utmaning är den digitala klassklyftan som existerar över världen och ökat som en följd av covid-19. Många lärare har inte tillgång till den teknik som krävs för att på ett tillräckligt effektivt sätt tillhandahålla digital undervisning, oavsett om det handlar om fysiska enheter eller något så grundläggande som internetåtkomst. Enligt Brookings Institute erbjuder mindre än 25 procent av skolorna i låginkomstländer utbildning online.

Men det finns lösningar för studenter från länder med låga genomsnittliga inkomster. Till exempel erbjuder vissa skolor bredband via hotspot-enheter på bussar. De är enkla att använda och skyddar barnen från tillgång till fel innehåll. Nätverket har en radie på 100 meter.

Vi ser också att lärare är kreativa under denna kris. I länder där det är få som har tillgång till internet använder lärare traditionella kanaler som radio och TV. Ett exempel är Mexiko där endast 60 procent har tillgång till internet, medan 94 procent har TV. Där används TV-mediet för att säkerställa att 30 miljoner studenter får den utbildning de har rätt till.

Det är väldigt positivt att tekniken används för att förbättra individuella resultat, göra undervisningen mer effektiv och driva samarbete och engagemang – nationellt som internationellt. Här i Sverige har Gleerups berättat hur man med molntjänster från Amazon Web Services kunnat skapa förutsättningar för att erbjuda kostnadsfria digitala läroböcker. Det är ett initiativ av många som växt fram upp under pandemin.

Men än är vi inte i mål. För att fortsatt kunna dra nytta av de möjligheter som tekniken erbjuder behöver utbildningsinstitutionerna anamma förändringskulturen och använda den nuvarande situationen för att tillgodose elevernas förändrade behov.

Av: Susann Hjort, ansvarig för Public Sector på AWS Norden

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>