Sammanfattning från barn- och utbildnings-nämndens sammanträde 26/2
Hem KOMMUNER Sammanfattning från barn- och utbildnings-nämndens sammanträde 26/2

Sammanfattning från barn- och utbildnings-nämndens sammanträde 26/2

Publicerat av: Redaktionen

Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnden 2023 (T3)

Det går fortfarande att se effekter från pandemin inom skolans verksamheter, bland annat genom resultatmåtten kring frånvaro. Den är fortsatt högre bland både barn och elever samt personal.

– Det vi kan se är att vi har hamnat i ett nytt normalläge efter pandemin när det kommer till frånvaro och det behöver vi förhålla oss till. Vi har nu också jämförelsedata som visar att vi i Skövde generellt följer de trender som vi ser i riket i stort i våra resultatmätningar, säger Marianne Gustafson (KD), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

För att arbeta med frånvaro satsar Skövde kommun också på skolsociala team, där socialtjänsten och skolan tillsammans arbetar för att vända frånvaro till närvaro.

– Vi behöver fånga in den här gruppen så tidigt som möjligt och få dem tillbaka till skolan och till ett sammanhang där de känner trygghet, trivs och kan skapa relationer, säger Marianne Gustafson.

Under 2023 har en enkät gjorts inom fritidshemmet där elever från årskurs 2 har fått svara på åtta frågor om sin upplevelse av fritidshemmet. Svaren från den här enkäten analyseras just nu och kommer att arbetas igenom på respektive skola.

Volymanpassning inom avdelning förskola

På grund av ett minskat barnantal har barn- och utbildningsnämnden beslutat att Ollonborrens förskola i Ryd temporärt kommer att upphöra från och med den 1 augusti 2024.

– Vi ser just nu ett sjunkande barnantal i Skövde kommun, precis som vi kan se över hela landet och då behöver vi göra anpassningar av verksamheten så att vi använder våra resurser på ett effektivt sätt, säger Marianne Gustafson.

Ollonborren förskola har idag ca 30 lediga platser och från och med höstterminen blir barnen där ännu färre när de äldsta går vidare till förskoleklass.

Sammanfattning från barn- och utbildnings-nämndens sammanträde 26/2– Vi gör även anpassningar på fler förskolor, men då handlar det om avdelningar och inte hela förskolor, säger Marianne Gustafson. Att temporärt göra avdelningar vilande skapar rörlighet i det totala antalet platser och möjliggör att både kunna öka och minska platserna vid behov. Vi har även förskolor som har högt söktryck där alla inte kommer att komma in, vilket gör att sektorn arbetar för att anpassa organisationen för att möta det minskade barnantalet samtidigt som det finns områden med stor efterfrågan.

De barn som idag går på Ollonborrens förskola kommer att erbjudas platser på övriga förskolor. Det finns kapacitet att ta emot på Ryds övriga förskolor. Sedan kan vårdnadshavare söka andra förskolor om de önskar. Alla medarbetare som idag har sin placering på Ollonborren behåller sin anställning och kommer att få en ny placering på andra förskolor i kommunen.

Gymnasieskolan – preliminär antagning

Det är ett högt söktryck till både Västerhöjd och Kavelbro efter den preliminära antagningen. Söktrycket till Västerhöjd har ökat på några program och söktrycket har minskat något till transport och bygg. Analys ska nu göras inom avdelning gymnasium om det behöver vidtas några åtgärder kopplat till resultatet.

– Det är glädjande att Skövdes kommunala gymnasieskolor är så efterfrågade och har ett stort antal sökande, säger Marianne Gustafson. Vi har ett brett utbud och utbildningar av hög kvalitet som lockar många och det är vi stolta över.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>