Skolon AB publicerar bokslutskommuniké per 31 december 2023
Hem NYHETER Skolon AB publicerar bokslutskommuniké per 31 december 2023

Skolon AB publicerar bokslutskommuniké per 31 december 2023

Publicerat av: Redaktionen

Skolon AB (publ) passerar milstolpen 100 Mkr i omsättning och visar på en organisk tillväxt på 66% för helåret, samtidigt som antalet betalande användare passerar 700 000 stycken.

När bolaget publicerar bokslutskommuniké per 31 december 2023 visar siffrorna på en stark finansiell utveckling och ett ökat användarvärde.

När Skolon summerar fjärde kvartalet för 2023 visar bland annat omsättning, antalet användare och nya tillkomna marknader på stark tillväxt – bland annat når bolaget långt över det finansiella målet för genomsnittlig tillväxt. Bolaget går in i det nya året med en stark finansiell position, delvis tack vare avyttringen av dotterbolaget Svensk Talteknologi under det gångna året, och därför föreslår bolagets styrelse en utdelning på 0,56 kr/aktie.

Skolons vd Oliver Lundgren kommenterar:

Skolon AB publicerar bokslutskommuniké per 31 december 2023

Oliver Lundgren

– I en under året sammantaget orolig omvärld har vi sett en stabilitet och hög efterfrågan på vår plattform från skolor och skolhuvudmän både i och utanför landets gränser, där vi fortsatt kunnat bidra med stort användarvärde i tusentals klassrum. Vi når en organisk tillväxt på 66,8% för helåret 2023, vilket är väl över vårt finansiella mål om en genomsnittlig tillväxt på 50%. Ett kvitto på detta under fjärde kvartalet tycker jag är utmärkelsen på Deloittes lista “Fast 50”, där vi för tredje året i rad omnämns som ett av Sveriges 50 snabbast växande techbolag sett till omsättningstillväxt.

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år. För att tydliggöra effekterna av det under året avyttrade Svensk Talteknologi AB redovisas även justerade siffror, exklusive Svensk Talteknologi AB, för den angivna perioden och motsvarande period föregående år. Nedanstående information har inte granskats av koncernens revisorer.

Fjärde kvartalet 2023

●        Den redovisade nettoomsättningen uppgick till 23,9 (19,4) Mkr, en ökning med 4,5 Mkr eller 23,4%, varav 100% är organisk tillväxt.

●        Den justerade nettoomsättningen uppgick till 23,9 (15,6) Mkr, en ökning med 8,3 Mkr eller 53,7%, varav 100% är organisk tillväxt.

●        Redovisat EBITDA uppgick till -1,9 Mkr (-628 Tkr). Motsvarande rörelseresultat uppgick till -2,7 Mkr (-1,6 Tkr).

●        Justerat EBITDA uppgick till -1,9 Mkr (-1,9 Mkr).

●        Redovisat resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,05) kr för årets fjärde kvartal.

●        Redovisat kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till -17,6 (2,3) Mkr, varav -15,8 (2,9) Mkr avsåg kassaflöde från förändring i rörelsekapital och är en följd av den starka försäljningen vid skolstart under det tredje kvartalet.

Januari – december 2023

●        Den redovisade nettoomsättningen uppgick till 103,4 (62,0) Mkr, en ökning med 41,4 Mkr eller 66,8 %.

●        Den justerade nettoomsättningen uppgick till 101 (51,3) Mkr, en ökning med 49,7 Mkr eller 97%.

●        Redovisat EBITDA uppgick till -3,9 (-5,9) Mkr och redovisat rörelseresultatet uppgick till -7,4 (-9,4) Mkr.

●        Justerat EBITDA uppgick till -3,4 (-8) Mkr och omräknat rörelseresultat uppgick till -6,7 (-8,5) Mkr.

●        Redovisat resultat per aktie uppgick till 0,29 (-0,35) kr för årets samtliga månader.

●        Redovisat kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 4,4 (0,6) Mkr.

●        Redovisad nettokassa uppgick till 45 (28,5) Mkr vid periodens slut.

●        Antalet betalande användare uppgick till 707 092 (511 579) vid perioden slut, en ökning med 38,2% jämfört med Q4 2022.

●        Snittintäkt per användare (ARPPU) uppgick till 140 kr (111 kr), beräknat på intäkterna under senaste 12 månaderna.

●        Styrelsen föreslår att en utdelning om 0,56 SEK per aktie lämnas för räkenskapsåret.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023

●        När Deloitte släpper sin årliga lista Sweden Technology Fast 50, hamnar Skolon återigen i topp – för tredje året i rad. Listan rankar de 50 snabbast växande teknikbolagen i Sverige baserat på tillväxten i nettoomsättningen de senaste fyra åren, och har genom tiderna lyft flertalet världsledande bolag inom techbranschen.

●        Skolon fortsätter att växa på den norska marknaden och meddelar i december att bolaget tecknat avtal med fylkeskommunen Innlandet. Avtalet omfattar alla gymnasieskolor och ca 13 000 användarlicenser för lärare och elever i Skolonplattformen, samt möjligheten att via plattformen göra inköp av digitala läromedel och skolverktyg.

●        Swedbank Robur Fonder förvärvar 20 december 1 250 000 aktier i bolaget, motsvarande 4,7% av bolagets totala antal aktier. Säljare är en av Skolons grundare, Anders Abrahamsson, via sitt bolag Proweden AB, som sedan en tid tillbaka inte längre aktiv i bolaget. Försäljningen initierades för att stärka säljarens likviditet och bidrar till att stärka och bredda ägarbasen i bolaget till fördel för alla aktieägare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

●        För en säker inloggning för skolpersonal som ska ha åtkomst till de digitala nationella proven som rullas ut under 2024, har Skolon och Freja eID Group AB (publ) ingått i samarbete. E-tjänstelegitimationen Freja OrgID kan användas via en integration med Skolonplattformen för att möta de regulatoriska kraven kring DNP gällande e-legitimation.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>