Hem NYHETER Tydligt målfokus viktigt i formativ bedömning

Tydligt målfokus viktigt i formativ bedömning

Publicerat av: Redaktionen

Ett metodiskt arbete med formativ bedömning och ett tydligt målfokus gör att eleverna bättre vet vad som förväntas av dem för att uppnå kunskapskraven.

Det menar Linda Ellinore Lindberg, gymnasielärare i svenska och spanska på Pauliskolan i Malmö. För henne är struktur i undervisningen A och O.

När eleverna börjar hos Linda Ellinore Lindberg i årskurs ett på gymnasiet saknar de ofta färdigheter i argumenterande och utredande texter.

Tydligt målfokus viktigt i formativ bedömning

De kommer direkt ifrån högstadiet, där undervisningen i svenska har fokuserat mer på olika former av berättande. En del elever blir överraskade när de introduceras för gymnasiets svenskundervisning med mer formellt språk, objektivt tänkande och krav på källhänvisning – nya former av språklig korrekthet.

Då är det viktigt att eleverna får god insikt om sin egen kunskapsnivå, och att feedbacken de får på sina texter och uppgifter är mycket strukturerad, menar Linda Ellinore Lindberg.

– Att skriva korrekt och sakligt är många gånger det svåraste. Därför går vi igenom hur vi tilltalar varandra, formellt och informellt, och går igenom språklig korrekthet och referatmarkörer. Det handlar om att gå från ett vardagligt till ett mer akademiskt språk. Vi flyttar fokus från ett berättande i jagform till att skapa texter av mer vetenskaplig karaktär, säger hon.

För eleverna kan det bli mycket nytt på en gång. Då är en repetitiv inlärningsprocess och ett tydligt målfokus nyckeln till att få med sig alla elever, menar Linda Ellinore Lindberg, inte minst i klasser med rik språklig mångfald och där kunskapsnivåerna varierar stort.

Digitala verktyg viktigt stöd i den formativa bedömningen

En viktig del av inlärningsprocessen är en slags formativ bedömning som gör eleven medveten om mönster i sitt eget angreppssätt av uppgifterna.

Själv använder Linda Ellinore Lindberg ett digitalt verktyg, Formida, för att ge effektiv och stringent feedback på elevernas skriftliga uppgifter. Hon arbetar i öppna Google-dokument, med ett verktyg där det går att välja färdigskrivna kommentarer.

– Genom att kommentarerna ser likadana ut varje gång, lär sig eleven att känna igen dem. Feedbacken blir repetitiv. När kommentarerna dessutom är framåtsyftande och föreslår hur eleven bör tänka till nästa gång finns en tydlig framåtrörelse i inlärningsprocessen.

Enligt Lindberg är det viktigt att undervisningen och bedömningen alltid rör sig progressivt framåt, “likt en pil”. Det går bara, menar hon, om det är uppenbart vad syftet och målet är med varje uppgift.

Använder genrepedagogikens cirkelmodell

Det är lätt att man introducerar en uppgift med utförliga instruktioner och sedan låter eleverna sätta igång, utan att ha visat exempel på hur slutresultatet bör se ut. Då är det större risk att resultatet spretar och att eleverna hamnar fel, förklarar Linda Ellinore Lindberg.

Genom att visa illustrativa och representativa exempel på önskat slutresultat får eleverna en bättre bild av vad det är de ska uppnå. Det kan handla om att visa en väl utförd uppgift av en tidigare elev, eller att gå igenom publicerade exempel från verkligheten. På så vis säkerställer man att eleverna är införstådda med vad som förväntas av dem och varför.

Lindberg använder genrepedagogikens cirkelmodell för att jobba målfokuserat. Modellen är uppdelad i fyra faser, där eleverna först bygger upp kunskap om till exempel en ny texttyp, studerar en modelltext, utför en gemensam uppgift tillsammans med läraren, och slutligen löser uppgiften individuellt.

– Med genrepedagogikens cirkel går det att hela tiden se strukturen. Det blir också framåtsyftande med fokus på resultatet – som en ständig rörelse framåt för progression.

Struktur skapar trygghet för eleverna

På samma sätt arbetar Linda Ellinore Lindberg med formativ bedömning. Den ska gärna vara framåtsyftande och skapa ett igenkännande. En av de största utmaningarna man har som lärare, understryker hon, är att ständigt lyckas väcka och nära elevernas engagemang, inte minst i de fall då eleverna befinner sig en bit ifrån att nå kunskapskraven. Då är en repetitiv process och en tydlig målsättning avgörande för att komma på banan.

– När eleverna känner sig trygga med instruktionerna och den formativa bedömningen är det lättare att nå fram. Att eleverna förstår vad de ska uppnå är viktigt och då kan tydlighet, struktur och att dokumentera väl hjälpa dem, säger hon.

Läs mer
Läs mer om Formidas tjänst för textbedömning: https://formida.se/om-tjansten/

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>