Hem NYHETER Undersöker studenters erfarenheter av utlandsstudier

Undersöker studenters erfarenheter av utlandsstudier

Publicerat av: Redaktionen

Ny avhandling ger kunskap om studenters förväntningar och upplevelser av att studera utomlands.

Ett stort antal studenter runt om i världen deltar i internationell studentmobilitet och antalet internationella studenter i världen är nu fler än 4 miljoner.

Undersöker studenters erfarenheter av utlandsstudier

I Sverige finns internationalisering även på den politiska agendan, och en ny nationell strategi har nyligen utretts av regeringen, där behovet av internationella perspektiv i högre utbildning understryks.

I sin avhandling har Per A. Nilsson undersökt in- och utresande studenters förväntningar och erfarenheter av utlandsstudier, dels för utländska studenter som studerat vid Umeå universitet och dels för utbytesstudenter från Umeå universitet som studerat utomlands.

– Den generella slutsatsen är att studenternas förväntningar på utlandsvistelsen uppfylldes, men det finns skillnader mellan vad in- och utresande studenter upplevde som givande och värdefullt, berättar Per A. Nilsson.

Studenter som studerar utomlands kommer med en uppsättning förväntningar. Många söker efter kulturella och personliga erfarenheter, snarare än akademiska. Per A. Nilsson har via enkätundersökningar före och efter utlandsvistelsen jämfört studenternas förväntningar med deras erfarenheter av utlandsstudier. Det är framför allt utbytesstudenter som ingått i undersökningen.

– De inresande studenterna, som kom till Umeå från ett utländskt universitet, rapporterade att möjligheterna till personlig utveckling under utbytesstudierna hade varit större än vad de förväntat sig. Umeå universitets kursutbud var också bättre än de trott och framför allt antalet kurser på det engelska språket överträffande förväntningarna. Däremot tyckte studenterna att kvaliteten på kurserna var bättre vid hemmauniversitetet. Upplevelsen av vinter var mer positiv än vad man hade förväntat sig. Många hade en önskan att lära sig svenska under vistelsen vid Umeå universitet, men de flesta utvecklade inte sina språkkunskaper som de hoppats.

Undervisningsspråk är viktigt för internationella studenter och att universitetet erbjöd kurser med engelska som undervisningsspråk var av avgörande betydelse för både ut- och inresande studenter.

– Utresande utbytesstudenter, alltså de som studerade vid Umeå universitet och reste till ett lärosäte utanför Sverige, uttryckte få en önskan att lära sig ett nytt språk under sina utlandsstudier. I stället ville de bli flytande på ett språk där de redan hade goda kunskaper, oftast engelska. De rapporterade också att bytet av studiemiljö upplevdes som positivare än vad de hade förväntat sig, men trots det minskade viljan att arbeta utomlands i framtiden. Kursutbudet vid det utländska lärosätet upplevde studenterna positivare än vad de hade förväntat sig, och påståendet att det är spännande att bo utomlands bedömdes högre av studenterna innan den egna erfarenheten av utlandsstudier, fortsätter Per A. Nilsson.

För att internationalisering inom svensk högre utbildning ska karaktäriseras av hög kvalitet menar Per A. Nilsson att det finns behov av ytterligare forskning.

– I svensk högre utbildning är internationalisering av utbildning en viktig dimension och därför finns det ett behov av att studera studentmobilitet. Ökade kunskaper skulle bidra till att utveckla mobilitetsprogram och anpassa dem efter studenters individuella önskemål. De skulle också kunna bidra till att utlandsvistelsen får ökad relevans för studenternas utbildningsprogram. Framför allt behöver enskilda lärosäten se internationalisering som en medveten process att integrera internationella, interkulturella och globala dimensioner i sina utbildningar.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>