Förskolebarn bygger Corona-labb

Trots att fler än vanligt är frånvarande i förskolan fortsätter personalen med det pedagogiska arbetet med barnen.

Förskolebarn bygger Corona-labb 1Pedagogerna lyfter ofta aktuella ämnen och på Förskolevägens förskola har barnen byggt ett eget laboratorium där de arbetar med att lära barnen om virus.

– Genom lek och samtal på förskolan har barnen kunnat bearbeta det de hör hemma och på nyheterna. Det fanns många tankar hos barnen om varför vuxna blivit sjuka och inte barn. Som ett barn uttryckte det: ”barns immunförsvar är nog som racerbilar och gamlas som sengångare”, säger förskolläraren Emma Hedenström.