Vårbyskolans elever släpper ny app för boksamtal

Igår släppte mellanstadieelever på Vårbyskolan i Huddinge ett digitalt läromedel i form av en app för boksamtal. Barn, lärare och föräldrar i hela Sverige kan ha nytta och glädje av appen.

Vårbyskolans elever släpper ny app för boksamtal 1
Appen Boksamtal

Appen ”Boksamtal” är resultatet av ett språkutvecklande och entreprenöriellt projekt som pågått under flera månader. Syftet är att stärka läskulturen och öka intresset för skönlitteratur.

– Eleverna har skapat applikationen på lektionerna för elevens val, i något som vi kallar för Författarskolan. Den är nyskapande eftersom det hittills har saknats digitala läromedel för att prata om det man läser, säger Mikhael Mikalides, lärare på Vårbyskolan och ansvarig för Författarskolan.

Appen är ett digitalt läromedel som både svensklärare, föräldrar och barn över hela Sverige kan ha nytta av. Eleverna har skapat innehållet i form av boksamtals-frågor och sedan samverkat med en professionell illustratör och en apputvecklare.

Projektet är ett bra exempel på entreprenöriellt lärande, där man tar tillvara på elevernas kunskaper och låter dem vara delaktiga i undervisningen. De får ta ansvar och träna på att samarbeta. Genom att undervisningen knyter an till verkligheten skapas interaktion mellan skola och samhälle och eleverna blir aktiva.

– Genom att sätta upp ett skarpt och konkret mål med undervisningen blir eleverna mer motiverade. De får en verklig mottagare och skapar värde för någon annan. Då blir arbetet viktigt och på riktigt, säger Mikhael Mikalides.

Kostnadsfri nedladdning
Appen ”Boksamtal” riktar sig i första hand till lärare men även till föräldrar som läser tillsammans med sina barn. Den går att ladda ner kostnadsfritt till såväl Iphone som Ipad. I höst kommer den också att finnas tillgänglig för Android.