Växjö kommuns – Kick-off för ny läroplan

I morgon har alla medarbetare på Växjö kommuns förskolor bjudits in till Växjö konserthus för att lyssna på två inspirerande föreläsningar.

Växjö kommuns - Kick-off för ny läroplan 1

Syftet med dagen är att informera om de nya förändringarna i förskolans läroplan men även att skapa en bra start på läsåret och väcka arbetsglädjen till liv.

Barns rättigheter, digital kompetens, hållbar utveckling och språkutvecklande är några av de delar som lyfts upp i den nya reviderade läroplanen för förskolan som började gälla den 1 juli 2019.

– Vårt uppdrag är att implementera den nya läroplanen. Kick-offen på konserthuset är en bra start för att tillsammans diskutera förskolans kvalitetsarbete och fortsatta utveckling, säger Gunilla Gustafson, områdeschef Östra, utbildningsförvaltningen.

Christian Eidevald är utvecklingschef för förskolorna i Göteborg stad och är en av föreläsarna på torsdagens seminarium. Förutom att han skrivit flera böcker och har expertuppdrag åt både Skolinspektionen och Skolverket har han även varit med i arbetet med revideringen av läroplanen.

My J Swahn är ateljérista, författare och pedagogisk utvecklingschef inom förskolan i Stockholm. Även hon är på plats på torsdagens seminarium som föreläsare. Hon delar bland annat med sig av konkreta tips kring hur förskolans miljöer kan organiseras för att skapa en inspirerande och utvecklande miljö.

– Jag hoppas att våra medarbetare kommer att bli både motiverade och inspirerade efter torsdagens kick-off, säger Gunilla Gustafson.