BTH:s internationaliseringsarbete högt rankat

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, blir ett allt mer internationellt lärosäte inom både utbildning och forskning.

BTH får fyra stjärnor av maximala fem och är ett av tre lärosäten som har blivit mer internationellt sedan förra mätningen.

Det är STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) som har betygsatt hur pass internationella 28 av de svenska lärosätena är. BTH får fyra stjärnor av maximala fem vilket är en ökning med en stjärna sedan mätningen 2016. BTH är ett av tre lärosäten som ökar sedan förra mätningen.

I täten med fem stjärnor återfinns KTH, Chalmers samt Handelshögskolan i Stockholm. Fyra stjärnor får, förutom BTH, även Karolinska Institutet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet samt Uppsala universitet.

På BTH finns i dag flera internationella samarbeten både vad det gäller grundutbildning och forskning.

– BTH har idag ett 30-tal samarbeten med lärosäten inom Europa och ett 30-tal samarbeten utanför Europa. Vi har även en stor andel lärare och forskare med internationell bakgrund, och våra lärare och forskare är under perioder verksamma vid utländska lärosäten. Det innebär att BTH är en del av den internationella akademin, säger Benny Lövström, ansvarig för internationaliseringsarbetet vid BTH.

STINT:s internationaliseringsindex är ett brett mått på internationalisering inom utbildning och forskning, och mäter bland annat mobilitet hos studenter, lärare och forskare och andel anställda med utländsk examen. Hela rapporten finns tillgänglig här.