Yngre utbildar äldre för att motverka digitalt utanförskap i Sunne

I projektet Mer digital vill Sunne kommun i samarbete med Telia hjälpa Sunnebor som är 65 år och äldre att öka sin kunskap i att använda en dator/tjänster på nätet.

Yngre utbildar äldre för att motverka digitalt utanförskap i Sunne 1
Sunne blir Sveriges första digitalt framtidssäkrade kommun 2019. I projektet Mer digital vill kommunen i samverkan med Telia motverka digitalt utanförskap.

Sunne blir Sveriges första digitalt framtidssäkrade kommun 2019.

– Med projektet Mer digital vill vi förbereda de äldre invånarna på den digitala framtiden och motverka att de hamnar i digitalt utanförskap, säger kommunstyrelsens ordförande i Sunne, Gunilla Ingemyr.

Tre utbildningsträffar arrangeras på Selma spa, 22-23-24 januari 2018, kl 15-18. Medarbetare på Sunne kommun ska tillsammans med ungdomar från högstadiet lotsa de äldre ut på nätet. Telia tillhandahåller datorer och uppkoppling. Eftermiddagen bjuder även på fika och underhållning.

– Det blir en härlig mix av åldrar, där de yngre hjälper de äldre, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i Sunne och projektledare.

På utbildningarna får deltagarna till exempel lära sig

  • att ringa ett videosamtal
  • att söka efter information på Internet
  • testa sociala medier
  • skaffa en egen e-postadress

Deltagarna i den främsta målgruppen bjuds in via vykort hem i brevlådan och annonser i lokal media.

Detta vill Sunne åstadkomma med projektet Mer digital:

  • inkludera människor i den digitala utvecklingen
  • ge grundläggande utbildning för äldre personer som idag inte använder IT
  • öka användningen av kommunens e-tjänster
  • öka förståelsen för dagens och framtidens digitala samhälle

– Det kvittar om man har tillgång om man inte vet hur man ska använda tekniken. Jag tror att vi kommer att bli beroende av digitala tjänster för att upprätthålla servicenivån i samhället. Då måste vi utbilda invånarna så att alla kan ta del av tjänsterna, säger Gunilla Ingemyr.