​Täby först i Sverige med kvalitetspeng

Kvaliteten i Täby kommuns grundskolor är en av landets högsta, där drygt 92 % av eleverna som går ut årskurs nio har godkänt i alla ämnen.

​Täby först i Sverige med kvalitetspeng 1För att höja kvaliteten ytterligare beslutade barn- och grundskolenämnden på onsdagen att införa en kvalitetspeng inom grundskolan.

– Med den här satsningen vill vi höja andelen elever med godkänt slutbetyg i alla ämnen ännu mer, det är viktigt för både individen och samhället. Att nå kunskapsmålen i alla ämnen är en viktig förutsättning för fortsatta studier och framtiden för den enskilda eleven. Vi har också gett uppdrag till kommunens utbildningschef att utreda om det finns behov för socioekonomisk resursfördelning, säger  Camilla Ifvarsson (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

Både kommunala och fristående grundskolor har möjlighet att få ta del av kvalitetspengen, förutsatt att de uppnår 4 av 5 uppsatta indikatorer varav ökad kunskapsprogression på nationella prov mellan årskurs 3, 6 och 9 är obligatorisk. Andra indikatorer som kommer att mätas är elevhälsa, rektors ledarskap, andelen högskoleutbildad personal samt upplevd trygghet på skolan.

– Täbys skolor ligger i topp när det gäller skolresultat. Nu fortsätter vi arbetet och med kvalitetspeng vill vi stimulera huvudmännen att öka utbildningskvaliteten ytterligare, säger Anna Gustavsson (M), 1:e vice ordförande i barn- och grundskolenämnden.