Hem KOMMUNER Vaggeryds kommun förbättrar skolresultaten

Vaggeryds kommun förbättrar skolresultaten

Publicerat av: Redaktionen

Den senaste statistiken visar en positiv och ihållande trend för niorna i Vaggeryds kommun.

Andelen elever som når målen i alla ämnen och blir behöriga till gymnasiet ökar och är nu klart över rikssnittet.

Vaggeryds kommun förbättrar skolresultaten 2

Vaggeryds kommun förbättrar skolresultaten

– Det är ett gediget arbete hos elever, lärare och rektorer i hela organisationen som ligger bakom uppgången. Vi har haft ett stort fokus på eleverna och följt deras utveckling på ett bra sätt.

Att rätt åtgärder sätts in i rätt tid har varit avgörande för att få så många som möjligt att nå målen, säger Per-Erik Lorentzon, Skolchef i Vaggeryds kommun

Andelen som uppnår godkända betyg i alla ämnen har sedan 2017 ökat 16 procentenheter och ligger nu klart över rikssnittet.

– Det är glädjande att vårt tydliga och fokuserade systematiska kvalitetsarbete gett resultat konstaterar Per-Erik Lorentzon.

Även andelen elever som blir behöriga till gymnasiet har haft en positiv utveckling sedan 2017 och har ökat med 18 procentenheter.

Att eleverna är redo för sitt nästa steg och blir behöriga till nationella gymnasieprogram har varit ett viktigt fokus. För att uppnå detta följer förvaltning och skola varje termin även upp hur eleverna i årskurs 6, 7 och 8 ligger till betygsmässigt.

Trygghet, studiero i nyrenoverade lokaler

Det finns många faktorer som ligger bakom förbättringen av studieresultaten i Vaggeryds kommun. Det systematiska kvalitetsarbetet är en bidragande faktor men även arbetet med trygghet och studiero där de nyrenoverade lokalerna på högstadiet bidragit. Efter renoveringarna har elevernas upplevelse av studiero ökat rejält och vi drar därför slutsatsen att investeringarna i lärmiljöerna bidragit till ökad studiero som i sin tur är en mycket viktig faktor för att uppnå bra studieresultat. En förstärkning av elevhälsan har också varit ett prioriterat område som vi ser har gett resultat, detta då hälsa och lärande går hand i hand.

– Det är så många som bidragit till det resultat vi kan visa upp idag, säger Per-Erik Lorentzon. Självklart handlar det om det arbete elever, lärare, elevhälsa och rektorer utför varje dag, men jag vill även lyfta fram förvaltningens kvalitetsarbete samt nämndens uppföljningsarbete och investeringar som bidragande faktorer till våra förbättrade resultat eftersom dessa skapar goda förutsättningar i arbetet framåt.

Från bra till utmärkt

Skolresultaten i årskurs 9 bedöms nu vara bra, nästa steg är att de ska bli utmärkta. Att ta detta steg, från ”good to great”, är betydligt svårare och kräver stort arbete och engagemang. I augusti startade därför ett långsiktigt utvecklingsarbete upp med samtliga kommunens skolor i syfte att utveckla undervisningen än mer.

– Detta är en rejäl satsning som kräver mycket av våra duktiga lärare. Varje elev ska få den allra bästa undervisningen utifrån sina förutsättningar i vår kommun. Att lärare utvecklar sin undervisning tillsammans med andra lärare i kommunen kommer då bli avgörande, avslutar Per-Erik Lorentzon.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>