2 500 kronor mer i månaden till SiS behöriga lärare

En lyckad skola leder tillframgång. SiS skola är därför en av Statens institutionsstyrelses viktigaste verksamheter.

SiS satsar sju miljoner extra på lärarna och eleverna och ger alla sina behöriga lärare 2 500 kronor mer i månaden.

2 500 kronor mer i månaden till SiS behöriga lärare 1Sis vill behålla lärarna man har och samtidigt locka till sig fler. Det handlar om de lärare som har legitimation, alternativt är behöriga och har ansökt om sin legitimation men ännu inte hunnit få den. Hela denna grupp kommer att få 2 500 kronor mer i månaden från och med 1 januari 2017 utöver den ordinarie lönerevisionen 2016. Det innebär att lärare som är behöriga enligt ovan och är med i 2016 års ordinarie lönerevision erhåller ytterligare en löneökning om 2 500 kronor som utbetalas den 25 januari. Totalt satsar SiS cirka sju miljoner på legitimerade lärare.

– Forskning visar att misslyckad skolgång är den starkaste riskfaktorn för framtida psykosociala problem hos ungdomar. Omvänt är lyckad och fullföljd skolgång en av de starkaste skyddsfaktorerna. Därför har SiS beslutat att satsa på skolan, säger generaldirektör Kent Ehliasson.

Med denna extra satsning lyfter SiS fram alla sina behöriga lärare och elever och visar att SiS prioriterar skolan. På så sätt bidrar SiS till att öka läraryrkets attraktionskraft så att fler vill utbilda sig till och jobba som lärare.