Regeringen möjliggör GIH:s satsning på förskollärare

I årets budgetproposition har Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, fått ytterligare 4,5 miljoner i anslag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Regeringen möjliggör GIH:s satsning på förskollärare 1Anledningen är den utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildning som beslutats att genomföras från år 2017. Det totala anslaget för år 2018 inom utbildning blir därmed 104 miljoner kronor.

– Vi uppskattar att regeringen uppmärksammat vår satsning på förskollärare då denna yrkesgrupp är väldigt viktiga för att utveckla yngre barns rörelseglädje, säger Karin Larsén, rektor vid GIH.

Regeringen presenterade igår sin budget och utfallet blev positivt för GIH som fick en total utökning av anslagen med 6,3 miljoner kronor. Av denna summa är 1,4 miljoner kronor till för att GIH ska erbjuda grund- och förskollärare kurser inom idrott och hälsa. Under åren 2019 och 2020 aviseras ytterligare ökning av grundutbildningsanslaget på 590 000 kronor för att höja kvaliteten inom utbildningen.

– Att få möjligheten att utbilda förskolans lärare i idrott och hälsa är viktigt för en framtida jämställd hälsa genom att ge alla barn samma möjlighet och stimulans till ett aktivt liv, säger Karin Larsén.

GIH föreslås även att få en utökning på 1,83 miljoner kronor av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå.

– Vi är väldigt glada över denna utökning, men hade hoppats på en större satsning på forskning inom folkhälsoområdet speciellt med inriktning mot fysisk aktivitet, säger Karin Larsén.