40 procent av lärarna hinner inte med sitt jobb visar ny granskning av Lärarförbundet

Cirka ett år efter införandet av Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om arbetsmiljö visar Lärarförbundets granskning att 40 procent av lärarna inte hinner med stora delar av sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid. Motsvarande siffra för övriga högskoleutbildade är endast 15 procent. Skillnaderna i kommunernas sjukskrivningar bland lärare är också stora. I granskningen finns hela kommunlistan. 

– Det förväntas att lärare ska springa snabbare och snabbare för att hinna med sina arbetsuppgifter. Men arbetstiden är densamma. Resultatet blir att fritiden äts upp av jobb och lärarna blir sjuka på kuppen. Det är ansvarslöst att som arbetsgivare inte åtgärda  sina  arbetsmiljöproblem, säger ordförande Johanna Jaara Åstrand

40 procent av lärarna hinner inte med sitt jobb visar ny granskning av Lärarförbundet 1Föreskriften från Arbetsmiljöverket är ett verktyg som ska hjälpa organisationer  att bättre rustas för att säkra en rimlig arbetsbelastning. Ett år efter införandet har ändå bara hälften av alla arbetsplatser arbetat systematiskt med att förebygga stress. Arbetsbelastningen är ett av de största skälen till att lärare lämnar yrket. Det är också en nyckelkomponent tillsammans med lön och ökat inflytande som kan få avhoppade lärare att återvända till klassrummen.

–  Uppenbarligen tar inte  huvudmännen det här på  tillräckligt  stort allvar. Vi har  en  akut lärarbrist i Sverige. Överallt får jag rapporter om att vakanser inte går att fylla och att kollegor saknas. Att säkra en rimlig arbetsbelastning för befintliga lärare är avgörande både för kvaliteten  i undervisningen men också för att locka fler till yrket och  behålla de lärare vi har,  säger Johanna Jaara Åstrand.

– Det går att lösa det här problemet genom att rensa bland alla arbetsuppgifter. Avlasta lärare med de uppgifter som andra kan göra, stärk elevhälsan och renodla läraruppdraget, så minskas lärares arbetsbelastning. Checklistan är redan klar för alla lärararbetsgivare, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets granskning visar också på stora variationer mellan kommunerna gällande lärares sjuktal. Bland de lärarkommuner med högst sjuktal hittar vi Göteborg, Arjeplog, Katrineholm och Burlöv.

Läs hela rapporten här