407 lektionsbesök och självvärderingar sedan oktober 2021
Hem SKOLNIVÅGRUNDSKOLA 407 lektionsbesök och självvärderingar sedan oktober

407 lektionsbesök och självvärderingar sedan oktober

Publicerat av: Redaktionen

I Åmål var rektorerna på kommunens fyra skolor och verksamhetschefen för grundskolan överens om en sak – det är undervisningen som har störst påverkan på elevernas lärande.

Det resulterade i en plan som redan under det första läsåret, trots pandemin, har lett kommunens lärare till en ökad öppenhet och mer aktivitet kring besök i klassrummen för att utveckla undervisningen tillsammans.

 – BRAVOLesson har som verktyg bidragit till att vi fått snurr på vårt arbete mer systematiskt. Vi ville få till besök i klassrummen och bra diskussioner om vad som faktiskt händer under våra lektioner. Nu är lärarna mer öppna för besök och jag har sett många fantastiska exempel på lärare som undervisar skickligt. Givetvis finns det även saker som kan utvecklas. Eleverna har märkt av att det är någon som besöker klassrummen, säger Urban Jansson.

Utifrån ett gemensamt arbete mellan verksamhetschefen och rektorerna växte planen fram med tre huvudfokus:

  • tart och slut på lektionerna
  • studiero under lektionerna
  • anpassningar

Man har bland annat valt att använda Skolinspektionens observationsschema för att planen ska vila på evidens. I samtalet blir det tydligt att ambitionerna och planens innehåll kring systematik på dessa tre områden ännu inte fullt ut har förankrats på skolorna.

– Det har blivit två parallella processer där vi tillsammans med förstelärarna och lärarna även har fokus på att alla lärare ska hitta sina egna utvecklingsområden. Vi har inte helt och hållet följt planen, säger Urban.

Kent konstaterar dock att man redan har kommit längre än planens mål när det gäller:

  • 407 lektionsbesök och självvärderingar sedan oktober 2021

    Ett samtal i Åmål med från vänster: Tösse skolas rektor, Urban Jansson och verksamhetschef för grundskolan, Kent Jönsson.

    att det råder förtroende, tillit och öppenhet kring att ge, få och ta emot konstruktiv feedback

  • att alla lärare har läst och reflekterat med kollegor kring boken ”Relationellt ledarskap i klassrummet – så skapas magi” av Åsa Hirsh.
  • att alla rektorer och lärare börjar bli förtrogna med de iakttagbara läraraktiviteterna som finns som exempel i Skolinspektionens observationsschema.

– Med hjälp av statistikfunktionerna i BRAVOLesson har jag börjat titta på om man kan se några mönster, även om allt ännu inte är helt systematiskt genomfört. En sak man kan se är att avsluten på våra lektioner är ett utvecklingsområde, säger Kent.

Under den här terminen har lärarna börjat besöka varandra och under maj ska man ha en uppföljning kring det. Rektorer och förstelärare har i olika omfattning haft möten med individuella didaktiska samtal, ibland bara ett mail som återkoppling efter lektionsobservationerna och därtill kollegiala samtal lärare emellan. Pandemin har givetvis påverkat arbetet. En av skolorna har beroende av det inte kommit igång på samma sätt som de andra.

På Tösse skola börjar man den här terminen dessutom testa BRAVOLessons nya observationsunderlag Undervisningsskicklighet i praktiken. När nästa läsår kommer på tal så hamnar Kents och Urbans tankar kring planen och att få igång det Urban kallar microprocesserna kring allas och varje lärares utveckling.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>