60 gymnasieelever till SMHI för att lära mer om klimatforskning

Tisdag den 9 januari kommer ett 60-tal gymnasieelever från Kunskapsgymnasiet i Norrköping till SMHI. Dagen är årets kick-off i ett flerårigt samarbete kring klimat och kunskap om beräkning av ett förändrat klimat, riktat till unga.

Samarbetet mellan SMHI och Kunskapsgymnasiet startade i fjol och ska pågå i flera år. Bilden är från kick-off i januari 2017.

Under dagen kommer eleverna bland annat att lyssna till föreläsningar om klimat, hur utsläpp av växthusgaser påverkar det och om klimatförändringar i Arktis. De kommer också att få prova på ett Minecraftspel om klimatanpassning som SMHI just nu utvecklar.

Samarbetet mellan SMHI och Kunskapsgymnasiet startade i fjol och ska pågå i flera år. Under kommande år ska eleverna lära sig mer om klimatvetenskap och hur man beräknar ett framtida klimat. Framöver ska de arbeta med utbildnings- och informationsmaterial om klimatförändring och hur man beräknar framtida klimat med modeller. Till sitt stöd har de forskare från SMHI.

Ytterligare två skolor, en i Storbritannien och en i Frankrike, ingår i samarbetet som sker inom det EU-finansierade projektet Crescendo.

Representanter från media är välkomna till tisdagens kick-off:

11:30 – 11:45 Kort presentation av projektet och skolsamarbetet. Erik Kjellström, SMHI och medverkande från Kunskapsgymnasiet. 

11:45 – 12:00 Intervjutid

12:00 – 13:00 Möjlighet att delta i aktiviteter och intervjua elever.

Plats: SMHIs huvudkontor, Folkborgsvägen 17, Norrköping