Hem PEDAGOGSNACK Kvalitetsmodell ska vässas ytterligare

Kvalitetsmodell ska vässas ytterligare

Publicerat av: Redaktionen

AcadeMedias kvalitetsmodell, AcadeMediamodellen, vässas ytterligare. Kopplingen mellan kvalitetsuppföljningar och kontroller, vidare till utveckling och kvalitetshöjande insatser har stärkts.

Det innebär att kvalitetsarbetet nu har ett ännu tydligare fokus på undervisning och lärande.

I tre nya foldrar, som både finns på webben och i fysiska upplagor, finns mer information om kvalitetsarbetet i de olika skolformerna.Kvalitetsmodell ska vässas ytterligare

– Det senaste året har vi tagit betydande kliv framåt. Vi har bland annat gjort en genomlysning av uppföljningskrav och kontrollprocesser inom koncernen, för att säkerställa att vi följer upp rätt saker och verkligen ägnar oss åt det som driver utveckling, säger AcadeMedias VD Marcus Strömberg.

Bättre än riksgenomsnittet

AcadeMediamodellen har legat till grund för AcadeMedias kvalitetsarbete sedan 2012, och den omfattande tillsyn som Skolinspektionen gjort av samtliga grund- och gymnasieskolor inom AcadeMedia det senaste året är ett kvitto på att det finns väl fungerande grundstrukturer i det systematiska kvalitetsarbetet.

– Om man jämför med riksgenomsnittet så klarar våra verksamheter Skolinspektionens tillsyner bättre, vi har fler prickfria beslut. Däremot stiger inte kunskapsresultaten i den takt vi önskar och därför måste vi göra ytterligare insatser för att stärka utvecklingen av undervisningen. Det har varit själva utgångspunkten när vi sett över AcadeMediamodellen och våra gemensamma kvalitetsprocesser, säger Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia.

– Det känns väldigt bra att vi har en samsyn inom alla AcadeMedias verksamheter kring var vi behöver lägga krutet under det kommande verksamhetsåret, säger hon.

Från bra till bäst

Genom att utveckla AcadeMediamodellen ska AcadeMedia gå från bra till bäst, menar Marcus Strömberg.

– Vi brukar säga att AcadeMediamodellens syfte är att säkerställa att vi gör det vi ska, att vi gör det bra och hela tiden blir bättre på att utföra det uppdrag vi har tagit på oss. Nu har vi kommit så pass långt att vi kan sätta check på de två första punkterna, däremot behöver vi jobba ännu mer intensivt med den tredje punkten för att kunna gå från bra till bäst, säger han.

Som en del i vässandet av kvalitetsmodellen ska samtliga enheter inom AcadeMedia införa plattformar för att stärka professionsutvecklingen och arbetet med att utveckla undervisningen.

– Varje förskola och skola ska skapa förutsättningar för ett strukturerat kollegialt lärande där man gemensamt arbetar med att utveckla undervisningen. Lärare behöver forum för att tillsammans kunna analysera och utvärdera sin undervisning, och därigenom skapa förutsättningar för utveckling som leder till att fler barn och elever når målen, säger Ingela Gullberg.

Prognoser och utvecklingsdrivande granskningar

Det har även etablerats ett mer proaktivt angreppssätt för att hålla noggrann koll på barnens och elevernas utveckling. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor genomför obligatoriska måluppfyllelse/betygsprognoser varje termin.

– Prognoserna ger viktig information om resultatutvecklingen, i god tid, vilket innebär att insatser kan sättas in innan det är för sent. I skolorna handlar det exempelvis om att tidigt ta reda på i vilka skolor, klasser, ämnen och kurser som elever riskerar att få icke godkända betyg. Utifrån den informationen kan vi agera för att alla i slutänden ska nå de uppställda målen, säger Ingela Gullberg.

AcadeMedia jobbar också med olika typer av interna granskningar för att säkerställa att alla huvudmän och enheter lever upp till ställda krav, och aktivt jobbar för att höja kvaliteten i undervisningen och den egna verksamheten.

– Tillsammans med ett strukturerat kollegialt lärande är det här viktiga pusselbitar i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete, säger Ingela Gullberg.

Skapar förutsättningar för utveckling

AcadeMedia består av ett tjugotal huvudmän som alla har ett aktivt kvalitetsarbete på det sätt som skollagen och andra styrdokument kräver. De senaste åren har AcadeMedia, på koncernnivå, valt att på olika sätt vara med och driva förutsättningar för ett mer aktivt kvalitets- och utvecklingsarbete i verksamheterna.

– Ett led i detta har varit att skapa en gemensam plattform som baseras på en gemensam kvalitetsdefinition, gemensamma mål och resultatindikatorer, samt en gemensam kvalitetsuppföljning vid vissa tillfällen under året. Det ger oss möjlighet att göra djupgående analyser och jämföra huvudmän med varandra, vilket i sin tur leder till att vi kan dra slutsatser om vilka sätt att organisera och bedriva verksamheten som är mest framgångsrika, säger Ingela Gullberg.

– Vi ser exempelvis att de som lyckas få den bästa resultatutvecklingen är de som målmedvetet, och under en längre tid, har arbetat med kollegialt lärande, proaktiva uppföljningar och fokuserade resultatdialoger i hela styrkedjan, säger hon.

Vägen framåt

Utvecklingen av koncernens övergripande kvalitetsarbete fortsätter. Det är bara genom att erbjuda utbildningar av hög kvalitet som AcadeMedia kan vara framgångsrikt.

– Vi fortsätter på den inslagna kvalitetsvägen eftersom det är den som driver utveckling. Därför är det viktigt att vi hela tiden jobbar med att vässa de verktyg vi har för att säkerställa och förbättra kvaliteten i våra verksamheter. Ett av våra prioriterade utvecklingsområden framöver är att i högre grad stötta och underlätta för våra förskolechefer, rektorer och enhetschefer att vara pedagogiska ledare, säger Marcus Strömberg, som också lyfter fram medarbetarnas engagemang.

– I våra verksamheter finns en stark vilja och ett konstant driv att utvecklas, att hela tiden få fler barn, elever och vuxenstuderande att lyckas. Modeller, processer och strukturer är oerhört viktiga, men det är våra engagerade och professionella medarbetare som omsätter dem i praktik i sina verksamheter. Jag är fantastiskt glad och stolt över det engagemang som finns inom AcadeMedia, säger han.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>