Hem POLITIK Skolan måste kunna ingripa mot kriminella elever

Skolan måste kunna ingripa mot kriminella elever

Publicerat av: Redaktionen

Det måste bli lättare att avskilja kriminella elever från skolan för att inte andra elever ska dras in i kriminella kretsar, anser Liberalerna i Stockholm.

Idag står valet mellan frivilliga insatser, som familjen och eleven kan tacka nej till, tidsbegränsad avstängning från skolan och boendeplacering enligt LVU.

Skolan måste kunna ingripa mot kriminella elever

Lotta Edholm

Det innebär att kriminella ungdomar i praktiken ofta tillåts härja fritt vilket innebär att andra elevers lärande och trygghet drabbas.

Fram till den 28 augusti hade ungefär 70 skjutningar skett i Stockholmsområdet under 2017, vilket är en historiskt hög siffra.

Polisen larmar samtidigt om att unga tidigt löper risk att dras in i brottslighet och rekryteras som medhjälpare till äldre kriminella.

–  Äldre kriminella personer önskar inget hellre än att yngre barn ska bli deras ”medhjälpare”, men alla elever har en absolut rätt att gå i skolan utan att utsättas för brott och hot. Vi måste stå på deras sida, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Liberalerna föreslår att socialtjänsten, för att kunna agera mer kraftfullt, ges en ny åtgärdstrappa med insatser med olika inslag av tvångsåtgärder när så krävs för att avbryta en ung persons brottsliga karriär och för att skydda andra elever på skolan. Det kan handla om att vitesförelägga föräldrar som inte kommer på möten med socialtjänsten och skolan, polishämtning till drogtest, enskild undervisning eller placering på skola med behandling. Även möjligheten till institutionsplacering måste utökas, då platserna på institutionsvård har minskat. Skolorna måste också ha ett kraftfullt förebyggande arbete för trygghet och studiero, menar Liberalerna.

–  Idag saknar myndigheterna tillräckliga verktyg att ingripa mot en kriminell elev så länge ungdomen inte själv vill ha hjälp. Resultatet blir att en högaktivt kriminell ung person, som kanske har tillgång till vapen, kan tillåtas dra med sig fler utan att någon riktigt griper in. Skolorna är i akut behov av betydligt skarpare verktyg för att hjälpa den som hamnat snett men också för att freda övriga elever och skolan från brott, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Regelverket idag:

  • Rektorer i grundskolan har rätt att stänga av elever, i en vecka, maximalt vid två tillfällen per kalenderår.
  • Eleven kan också flyttas, förutsatt att det finns någon annan skola som vill ta emot eleven.
  • Med nuvarande regelverk måste alla andra alternativ vara uttömda innan en elev stängs av. Vid akuta situationer som uppstår gång på gång kan det göra att det blir svårt att stänga av eleven även om det hade behövts för att skydda andra elever.
  • Socialtjänsten kan ingripa med tvång först när situationen blivit så allvarlig att eleven måste omhändertas enligt LVU (Lagen om vård av unga).

Liberalernas förslag:

  • Ta fram ett stadsövergripande program mot nyrekrytering till brott så att arbetet mellan skola, socialtjänst, övriga samhällsaktörer, civilsamhälle och polis blir mer enhetligt och får tydligare mål.
  • Utöka platserna på Stockholms stads Skolakut, en temporär placering med kunskapskontroller och stödinsatser för elever som akut behöver flyttas från sin skola innan omplacering till annan skola.
  • Ge möjlighet i lagstiftning för rektorer att besluta om fullvärdig enskild undervisning, inte bara enstaka timmar, för elever som på grund av till exempel kriminalitet inte bör gå i vanlig klass.
  • Ge möjlighet att vitesförelägga familjer som inte kommer på möten med socialtjänsten och skolan om sina barn.
  • Ge möjlighet i lagstiftningen för placering på skola med behandling, oavsett den unges eller föräldrarnas inställning.
  • Utöka möjligheten till institutionsplacering.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>