Advania bryter ny mark inom Workplace & skola

Sundbybergs Stad har valt att upphandla IT-arbetsplatser, samt AV-utrustning och utbildning från Advania till stadens samtliga skolor och kommunala enheter.

Bild: David Pohanka, Business Unit Director, Advania Workplace. Fotocred: Advania

Avtalet omfattar samtliga kommunala arbetsplatser och även skolor-, förskolor-, samt vuxenutbildning inom Sundbybergs stad. Avtalsperioden löper på 2+1+1 år, där Advania genom ett helhetsåtagande ska optimera effektiviteten på arbetsplatser och tillhandahålla rätt IT-hjälpmedel, tjänster och utbildning.

Advania skall tillhandahålla; laptops, stationära datorer, skärmar, projektorer, övrig AV-utrustning samt IT-utbildningar i pedagogisk miljö. Nya produkter och tjänster som introduceras på marknaden under avtalsperioden kommer även dessa att omfattas av avtalet.

I verksamheten finns totalt drygt 5600 användare, bestående av både elever, pedagoger, samt administrativ personal.

Det beräknade värdet av upphandlingen uppgår till 40 MSEK, fördelat på hela avtalsperioden.

”I och med samgåendet mellan Caperio och Advania, stärktes vårt totala erbjudande ytterligare och innebär att vi de facto kan ge kunden ett hundraprocentigt helhetsåtagande. Vi ser fram emot att dra igång arbetet med att effektivisera arbetsplatser och främja den digitala utvecklingen för Sundbybergs stad – genom att tillhandahålla rätt verktyg och rätt pedagogik. Tillsammans utvecklar vi Sveriges viktigaste rum”, säger David Pohanka, Business Unit Director, Advania Workplace.