Alliansen satsar på skolan
Hem KOMMUNER Alliansen satsar nu på skolan

Alliansen satsar nu på skolan

Publicerat av: Redaktionen

Idag presenterades delar av Alliansens budgetförslag med fokus på satsningar på skolan.

Tyngdpunkten ligger på att stärka barn och ungas psykiska hälsa, undervisningens kvalitet och likvärdigheten mellan skolor.

Tack vare den starka prognosen för 2022 vill Alliansen göra ett större inköp av läromedel och digital utrustning redan under innevarande år med 22,5 miljoner kronor, samt föreslår en ramhöjning inför 2023 på totalt 28 miljoner kronor exklusive pris- och lönekostnader. Utöver det permanentas de 12 miljoner kronor som varit tillfälliga under pandemin.

Skövde har många skolor med mycket bra resultatutveckling, trygghet och studiero samt nöjda medarbetare men vi ser att flera skolor inte följer med i den positiva utvecklingen. Vi ska ha en likvärdig skola för alla elever i vår kommun varför vi nu investerar i och säkerställer en gemensam läromedelstillgång, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande. Detta gör vi genom att tillföra medel nu i år, men också genom att tillföra en ramhöjning för utveckling på lång sikt.

Barn- och utbildningsnämnden stärks med 22,5 miljoner under 2022 för att kunna säkerställa en likvärdig tillgång av fysiska och digitala läromedel samt nödvändig kompetensutveckling för lärarna.

Utöver det tillförs 28 miljoner kronor i ramhöjning för att förbättra skolledarnas arbetsmiljö samt ge flexibla resurser för att stödja barns och ungdomars psykiska hälsa och kunskapsinhämtning. Stärkningen finansierar också driftkostnader av digitala verktyg.

Digitalisering för möjligheter

En stor del av satsningen går till att alla skolor från förskoleklass till gymnasium ska ha samma förutsättningar att förbereda barn och elever inför den digitala framtid de kommer att möta när de lämnar skolan. Digitala läromedel ger förutsättningar för undervisning som möter barns och elevers olika behov då de möjliggör individuella anpassningar.

Alliansen satsar på skolan– Vi ser det här som en helhet, där vi i år förser skolorna med material i form av läromedel och teknik, samtidigt som vi möjliggör kompetensutveckling av våra medarbetare för att ta vara på digitaliseringens möjligheter, säger Katarina Jonsson.

Att skapa förutsättningar för utvecklade arbetssätt inom digitaliseringen, lägga till stödresurser och stärka ledarskapet ger nya möjligheter för lärare och rektorer.

– Vi har lyssnat på elever, föräldrar och lärare på skolor som idag jobbar i digital lärmiljö. Lärarna är tydliga med att det frigör tid, eleverna att de lär sig mer och får bättre studiero och föräldrarna känner trygghet i att de enklare kan följa sina barns skolgång, säger Katarina Jonsson.

Enligt forskning och beprövad erfarenhet är det viktigt med kompetensutveckling och stöd för lärare, bra support och tillgång till tekniska hjälpmedel. Därför ges de ekonomiska förutsättningarna i Alliansens förslag för att göra skiftet fullt ut så att alla förskolor och skolor har likvärdig utrustning och får nödvändig kompetensutveckling samt pedagogisk och teknisk support.

– Det viktiga är att man gör skiftet fullt ut för annars får man inte avsedd nytta. Vårt förslag bidrar till bättre förutsättningar för likvärdighet och ökad kvalitet på undervisningen, säger Katarina Jonsson. Då blir vi också en attraktivare arbetsgivare och kan behålla och attrahera nya medarbetare. Vi tar ett långsiktigt helhetsgrepp om skolan i och med vårt budgetförslag.

I Alliansens förslag ingår utöver finansiering av Björkebackens förskola en utbyggnad på befintliga förskolor med 100 nya platser de kommande tre åren.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>