Almedalen 1 juli 2018: Folkbiblioteken – vad ska vi ha dem till?

Pensionärer lånar e-böcker, studenter pluggar, barnfamiljer fikar, ungdomar spelar datorspel, bibliotekarien hjälper till med jobbansökan.

Samtidigt som våra bibliotek blir färre kompletteras bokläsandet av nya aktiviteter. Vilken roll ska folkbiblioteken spela i samhället?

I England talas det på sina håll om folkbibliotekens död. Även i Sverige läggs biblioteksfilialer ner. Samtidigt lyfts folkbiblioteket fram som det enda offentliga rum där alla kan få tillgång till datorer och wifi, eller en lugn plats att vara där det finns någon som hjälper till med frågor i vardagen.

Folkbiblioteken är enligt undersökningar en av de samhällsfunktioner som befolkningen har störst förtroende för. Och många har en uppfattning om vad folkbiblioteket ska vara – eller inte vara – och för vem. Är biblioteket en plats för tyst läsning, möten, lärande, litteratur och informationssökning, debatt, kreativitet eller upplevelser?

Välkommen till seminariet i Almedalen som bjuder på aktuell forskning om folkbibliotekens roll och legitimitet samt om hur nyanlända använder sig av folkbiblioteken. Under seminariet diskuterar panel och publik folkbibliotekens roll för medborgarskap, kultur, kunskap och hur folkbibliotekens resurser kan utnyttjas.

Kommer du inte vara på plats i Almedalen?

Då finns det möjlighet att se seminariet via livestreaming i facebook-eventet eller på hb.se/almedalen2018

Se videon med en av högskolans biblioteksforskare, Ola Pilerot. Den ligger bifogat.

Tid: Söndag 1 juli, kl.15:00-16:00

Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet

Livesändning: Seminariet kommer att sändas live på vår webb, hb.se/almedalen2018.

Arrangörer: Högskolan i Borås

Medverkande:

Anna-Karin Albertsson, bibliotekschef för Varbergs stadsbibliotek

Christina Persson, utredare för nationell biblioteksstrategi vid Kungliga Biblioteket

Katarina Michnik, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås

Markus Lagerquist (M), politiskt sakkunnig i kulturutskottet

Ola Pilerot, universitetslektor vid Högskolan i Borås

Ulf Dernevik (MP), politiskt sakkunnig på Kulturdepartementet